Politiky infrastruktur 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PI1 Z 2 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi globálních i lokálních infrastruktur, a budou schopni samostatně rozvíjet svoji praxi pomocí metody uměleckého výzkumu. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá analýzou a teoretickou reflexí infrastruktur jako materiálních podmínek politické ekonomie kapitalismu. V rámci kurzu budeme zkoumat globální logistické sítě, digitální platformy, vojenské infrastruktury, speciální ekonomické zóny, industriální parky nebo aparáty moderního extraktivizmu.

Osnova:

Úvod: Zažít město *opravdu* jinak

Globální logistické sítě 1 – Lodní doprava

Globální logistické sítě 2 – Logistické parky

Globální logistické sítě 3 – Letiště

Infrastruktury násilí 1 – Koloniální infrastruktury

Infrastruktury násilí 2 – Válka a nekropolitika

Infrastruktury globálního extraktivismu 1 – Fosilní paliva

Infrastruktury globálního extraktivismu 2 – Minerály a vzácné kovy

Doporučená nebo povinná literatura

CHUA, Charmaine. The Container: Stacking, Packing, and Moving the World. In: The Funambulist, Issue #6, Object Politics July / August 2016. https://thefunambulist.net/articles/container-stacking-packing-moving-world-charmaine-chua

MANAUGH, Geoff. A Burglar’s Guide to the City. New York: FSG Originals, 2016. 304 s. ISBN 978-0374117269.

MBEMBE, Achille. Necropolitics. Durham: Duke University Press Books, 2019. 224 s. ISBN 978-1478006510.

TSING, Ann.: Earth Stalked by Man. In: The Cambridge Journal of Anthropology, 2016. s. 2 - 16.

WEIZMAN, Eyal. Lethal Theory. In: Log No. 7, (Winter/Spring 2006), pp. 53-77.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro absolvování kurzu je pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a samostatná umělecko-výzkumná činnost v rámci kurzu.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

aktivní účast

příprava výkazů z četby

závěrečný skupinový projekt

Poznámka

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů