Politiky infrastruktur 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PI2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi globálních i lokálních infrastruktur, a budou schopni samostatně rozvíjet svoji praxi pomocí metody uměleckého výzkumu. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Forma studia

Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem, a praktických kolektivních workshopů. V rámci kurzu proběhne taky terénní výjezd a přednáška zahraničního hosta.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zápis je absolvování kurzu Politiky infrastruktur I. Samostatní kreativní činnost, schopnost propojovat uměleckou tvorbu s teoretickou reflexí, odvaha osvojovat si nové metody a vůle pracovat v kolektivu.

Studijní materiály jsou převážně v angličtině, proto je nutná znalost AJ pro porozumění čteným textům.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá analýzou a teoretickou reflexí infrastruktur jako materiálních podmínek politické ekonomie kapitalismu. V rámci kurzu budeme zkoumat globální logistické sítě, digitální platformy, vojenské infrastruktury, speciální ekonomické zóny, industriální parky nebo aparáty moderního extraktivizmu.

Osnova:

Digitální infrastruktury 1 – Historie planetárních výpočetních procesů

Digitální infrastruktury 2 – Platformy a stacky

Urbánní infrastruktury 1 – Chytrá města a „la circulation habitable“

Urbánní infrastruktury 2 – Speciální ekonomické zóny

Duty Free Art: Infrastruktury uměleckého světa

„Imateriální“ infrastruktury 1 – Finančnictví a pojišťovnictví

„Imateriální“ infrastruktury 2 – Normy a standardy

Závěr: Infrastruktury a geopolitika

Doporučená nebo povinná literatura

Giorgio Agamben: Homo Sacer

William Aspray (ed.): Computing Before Computers

Benjamin Bratton: Logistics of Habitable Circulation

Benjamin Bratton: The Stack

Benjamin Bratton: On Hemispherical Stacks

Keller Easterling: Extrastatecraft

Tung-Hui Hu: A Prehistory of the Cloud

Razmig Keucheyan: Nature is a Battlefield

Carl Schmitt: Political Theology

Carl Schmitt: The Nomos of the Earth

Nick Srnicek: Platform Capitalism

Hito Steyerl: Duty Free Art

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a samostatná umělecko-výzkumná činnost v rámci kurzu.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

Aktivní účast

Příprava výkazů z četby

Závěrečný skupinový projekt

Poznámka

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů