Politiky infrastruktur 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PI2 Z 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi globálních i lokálních infrastruktur, a budou schopni samostatně rozvíjet svoji praxi pomocí metody uměleckého výzkumu. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Příklad výstupu z minulých let:

kolektivní projekt prováděný metodou uměleckého výzkumu a videoeseje Planet, Zone, Grid: A contemporary view on infrastructures - výstup z kurzu podpořený Studentskou grantovou soutěží FAMU v roce 2020 a prezentovaný na Mezinárodním festivalu počítačových umění v Mariboru, Slovinsko

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zápis je absolvování kurzu Politiky infrastruktur I. Student/ka musí být schopen porozumět anglicky psanému akademickému textu.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá analýzou a teoretickou reflexí infrastruktur jako materiálních podmínek politické ekonomie kapitalismu. V rámci kurzu budeme zkoumat globální logistické sítě, digitální platformy, vojenské infrastruktury, speciální ekonomické zóny, industriální parky nebo aparáty moderního extraktivizmu.

Osnova:

Digitální infrastruktury 1 – Historie planetárních výpočetních procesů

Digitální infrastruktury 2 – Platformy a stacky

Urbánní infrastruktury 1 – Chytrá města a „la circulation habitable“

Urbánní infrastruktury 2 – Speciální ekonomické zóny

Duty Free Art: Infrastruktury uměleckého světa

„Imateriální“ infrastruktury 1 – Finančnictví a pojišťovnictví

„Imateriální“ infrastruktury 2 – Normy a standardy

Závěr: Infrastruktury a geopolitika

Doporučená nebo povinná literatura

Benjamin Bratton (2015). The Stack. On Software and Sovereignty. Cambridge (MA): MIT Press. ISBN 978-0-262-02957-5.

Keller Easterling (2016). Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space. London: Verso. ISBN 978-1-7847-8364-8.

Tung-Hui Hu (2015). A Prehistory of the Cloud. Cambridge (MA): MIT Press. ISBN 978-0-262-02951-3.

Razmig Keucheyan (2016). Nature is a Battlefield. Cambridge: Polity. ISBN 978-1-509-50377-3.

Nick Srnicek (2017). Platform Capitalism. Cambridge: Polity. ISBN 978-1-5095-0486-2.

Hito Steyerl (2017). Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War. London: Verso. ISBN 978-1-7866-3244-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a samostatná umělecko-výzkumná činnost v rámci kurzu.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

Aktivní účast

Příprava výkazů z četby

Závěrečný skupinový projekt

Poznámka

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů