Pedagogická praxe CAS BC

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PPB Z 2 50P česky zimní i letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vytvořit prostor pro získání pedagogických zkušeností studentů. Studenti mají dovednosti a znalosti, které mohou sdílet s našimi vlastními studenty, se studenty jiných kateder FAMU a AMU nebo navenek formou dílen a přednášek či technickou asistencí s projekty.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

Technologické dovednosti a pokročilá schopnost je reflektovat a předávat dále srozumitelným způsobem.

Obsah kurzu

Předmět reprezentuje prostor pro atestaci pedagogické asistence studentů v předmětech reflexivního typu. Podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studentů z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studenti si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu.

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle povahy konkrétní pedagogické praxe.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se asistentská participace studenta na praktických úkolech či výuce studentů nižších ročníků, zpravidla vždy po boku vedoucího pedagoga. Výstupem je zpráva z praxe (min. 1 strana A4).

Předpokladem úspěšného absolvování praxe jsou technologické dovednosti a pokročilá schopnost je reflektovat a předávat je dále srozumitelným způsobem.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů