Pedagogická praxe CAS BC

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PPB Z 2 8/S česky zimní i letní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je vytvořit prostor pro získání pedagogických zkušeností studentů na poli asistování při praktických úkolech studentů nižších ročníků, které vyžadují technické dovednosti, které studenti vyšších ročníků zvládají.

Forma studia:

Formou zapojení do práce na praktických cvičeních, v dílně či modulových workshopech.

Předpoklady a další požadavky:

Technologické dovednosti a pokročilá schopnost je reflektovat a předávat dále srozumitelným způsobem.

Obsah kurzu:

Předmět reprezentuje prostor pro atestaci pedagogické asistence studentů v předmětech reflexivního typu. Podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studentů z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studenti si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu

Doporučená nebo povinná literatura:

Literatura dle povahy konkrétní pedagogické praxe.

Hodnoticí metody a kritéria:

Hodnotí se asistentská participace studenta na praktických úkolech či výuce studentů nižších ročníků, zpravidla vždy po boku vedoucího pedagoga. Výstupem je zpráva z praxe (min. 1 strana A4)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: