Pedagogická praxe CAS BC

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PPB Z 2 8S česky zimní i letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vytvořit prostor pro získání pedagogických zkušeností studentů na poli asistování při praktických úkolech studentů nižších ročníků, které vyžadují technické dovednosti, které studenti vyšších ročníků zvládají.

Forma studia

Formou zapojení do práce na praktických cvičeních, v dílně či modulových workshopech.

Předpoklady a další požadavky

Technologické dovednosti a pokročilá schopnost je reflektovat a předávat dále srozumitelným způsobem.

Obsah kurzu

Předmět reprezentuje prostor pro atestaci pedagogické asistence studentů v předmětech reflexivního typu. Podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studentů z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studenti si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle povahy konkrétní pedagogické praxe.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se asistentská participace studenta na praktických úkolech či výuce studentů nižších ročníků, zpravidla vždy po boku vedoucího pedagoga. Výstupem je zpráva z praxe (min. 1 strana A4)

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů