Pedagogická praxe CAS

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PPM Z 5 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 110 až 135 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Ondřej VAVREČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vytvořit prostor pro získání pedagogických zkušeností studentů. Studenti mají dovednosti a znalosti, které mohou sdílet s našimi vlastními studenty, se studenty jiných kateder FAMU a AMU nebo navenek formou dílen a přednášek či technickou asistencí s projekty.

Forma studia

Zapojení do předmětů 1. ročníků nebo nižších ročníků oboru Audiovizuální studia či ostatních oborů FAMU.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnutí dílčí látky a její pochopení v celkových souvislostech, rétorické schopnosti.

Obsah kurzu

Předmět reprezentuje prostor pro atestaci pedagogické asistence studentů v předmětech reflexivního typu. Podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studentů z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studenti si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu.

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Doporučená nebo povinná literatura

Antologie textů pro 1. ročník, literatura dle povahy konkrétní pedagogické praxe.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se asistentská participace studenta při výuce studentů nižších ročníků, zpravidla vždy po boku vedoucího pedagoga. Výstupem je zpráva z praxe (min. 1 strana A4)

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů