Pedagogická praxe CAS

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PPM zápočet 5 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 110 až 135 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej VAVREČKA

Obsah

Předmět reprezentuje prostor pro atestaci pedagogické asistence studentů v předmětech reflexivního typu. Podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studentů z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studenti si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu.

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Výsledky učení

Cílem předmětu je vytvořit prostor pro získání pedagogických zkušeností studentů. Studenti mají dovednosti a znalosti, které mohou sdílet s našimi vlastními studenty, se studenty jiných kateder FAMU a AMU nebo navenek formou dílen a přednášek či technickou asistencí s projekty.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnutí dílčí látky a její pochopení v celkových souvislostech, rétorické schopnosti.

Literatura

Antologie textů pro 1. ročník, literatura dle povahy konkrétní pedagogické praxe.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se asistentská participace studenta při výuce studentů nižších ročníků, zpravidla vždy po boku vedoucího pedagoga. Výstupem je zpráva z praxe (min. 1 strana A4)

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů