Pedagogická praxe CAS

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PPM Z 5 20S česky zimní i letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vytvořit prostor pro získání pedagogických zkušeností studentů na poli asistování zpravidla v úvodech a praktickách pro 1. ročník během prvního semestru, nebo úvodního soustředění. Student za přítomnosti pedagoga získává celistvé rétorické zkušenosti při výkladu dílčích segmentů zvládnuté látky.

Forma studia

Zapojení do předmětů 1. ročníků nebo nižších ročníků oboru Audiovizuální studia či ostatních oborů FAMU.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnutí dílčí látky a její pochopení v celkových souvislostech, rétorické schopnosti.

Obsah kurzu

Předmět reprezentuje prostor pro atestaci pedagogické asistence studentů v předmětech reflexivního typu. Podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studentů z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studenti si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu.

Doporučená nebo povinná literatura

Antologie textů pro 1. ročník, literatura dle povahy konkrétní pedagogické praxe.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se asistentská participace studenta při výuce studentů nižších ročníků, zpravidla vždy po boku vedoucího pedagoga. Výstupem je zpráva z praxe (min. 1 strana A4)

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů