Postprodukční workflow

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PPW Z 2 2T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost porozumět a používat moderní video produkce po workflow včetně přípravy video pro editaci, VFX, třídění, mastering především v DaVinci Resolve prostředí.

Forma studia

Hodiny teorie a praktická cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejlépe vlastní projekt k řešení

Obsah kurzu

 1. Úvod do postprodukčních technik, základy supervize na place
 2. Příprava dat z natáčení pro střih s použitím Davinci Resolve
 3. Konformace dat ze strižny do online kvality, příprava pro VFX a grading
 4. Úvod do kompozičních metod s užitím různých software jako Nuke, After Effects, Fusion nebo Flame
 5. Základy kompozice I
 6. Základy kompozice II
 7. Analýza cvičení č.1
 8. Využití herních enginů ve VFX s použitím Unreal Enginu
 9. Příprava pro grading, základy teorie barevných prostorů, užití LUT
 10. Základy gradingu I s použitím Davinci Resolve
 11. Základy gradingu II s použitím Davinci Resolve
 12. Základy gradingu III s použitím Davinci Resolve
 13. Mastering a výroba distribučních formátů
 14. Závěrečné shrnutí

Doporučená nebo povinná literatura

Mnoho kursů a seminářů k nalezení na fxphd.com

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení studentských prací, drobné úkoly.

Docházka je 100% povinná , výjimky pouze se svolením učitele. Pozdní příchod na hodinu bude považován za absenci. Zmeškané hodiny nejsou povoleny.

Poznámka

Pro studenty FAMU zápis na předmět pouze se svolením E.Rosenzveiga.

Lektor: Michal Mocňák

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů