Postprodukční workflow

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PPW Z 2 2/T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost porozumět a používat moderní video produkce po workflow včetně přípravy video pro editaci, VFX, třídění, mastering především v DaVinci Resolve prostředí.

Forma studia

Hodiny teorie a praktická cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejlépe vlastní projekt k řešení

Obsah kurzu

1) Úvod do postprodukčních technik, základy supervize na place

2) Příprava dat z natáčení pro střih s použitím Davinci Resolve

3) Konformace dat ze strižny do online kvality, příprava pro VFX a grading

4) Úvod do kompozičních metod s užitím různých software jako Nuke, After Effects, Fusion nebo Flame

5) Základy kompozice I

6) Základy kompozice II

7) Analýza cvičení č.1

8) Využití herních enginů ve VFX s použitím Unreal Enginu

9) Příprava pro grading, základy teorie barevných prostorů, užití LUT

10) Základy gradingu I s použitím Davinci Resolve

11) Základy gradingu II s použitím Davinci Resolve

12) Základy gradingu III s použitím Davinci Resolve

13) Mastering a výroba distribučních formátů

14) Závěrečné shrnutí

Doporučená nebo povinná literatura

Mnoho kursů a seminářů k nalezení na fxphd.com

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení studentských prací, drobné úkoly.

Docházka je 100% povinná , výjimky pouze se svolením učitele. Pozdní příchod na hodinu bude považován za absenci. Zmeškané hodiny nejsou povoleny.

Poznámka

Pro studenty FAMU zápis na předmět pouze se svolením E.Rosenzveiga.

Lektor: Michal Mocňák

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů