Profesní rozvoj 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PR1 Z 3 48SS anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Umělecký výzkum

Výsledky učení: kontextualizace umělecké praxe jako výzkumu. Pochopení, jak koncipovat vlastní umělecké vyjádření jako prostředek bádání.

  1. Rozvoj umělecké kariéry

Výsledky učení: Jak popsat vlastní práci a uměleckou praxi i konkrétní umělecké dílo - např. film, video, instalaci nebo performanci. Jak sestavit životopis a bio. Jak zažádat o grant nebo rezidenci. Jak sestavit rozpočet, harmonogram a plán na umělecké dílo. Jak vytvořit webové stránky.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Profesní rozvoj 1 a 2 poskytují sadu dovedností a konceptů nezbytných pro tvůrce uměleckých médií v 21. století. Předmět vyučují jak učitelé CAS, tak externí odborníci modulovou formou.

  1. Umělecký výzkum

Tématické okruhy: Během třídenního modulu jsou studenti seznámeni s konceptem uměleckého výzkumu a nepřebernými možnostmi jeho výstupů, např.textových. Současně i samotné umělecké dílo lze pojmout jako výzkum.

  1. Rozvoj umělecké kariéry

Tematické okruhy: Během třídenního modulu se studenti naučí základní dovednosti sebereprezentace prostřednictvím zkoumání příkladů jiných úspěšných umělců. Také se naučí plánovat a popisovat umělecké dílo za účelem získávání externích fondů.

Doporučená nebo povinná literatura

HANNULA, Mika and SUORANTA, Juha and VADEN, Tere. Artistic Research Methodology, Narrative, Power and the Public. Series: Critical Qualitative Research, Bern, Switzerland: Peter Lang Publishers, 2013. 190 s. ISBN 978-1-4541-9496-5.

MCNIFF, Shaun. Arts-based research. pg. 83–92 In: KNOWLES, J. Garry a COLE, Ardra L. (eds,) Handbook of the arts in qualitative research: perspective, methodologies, example and issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2007. 720 str. ISBN 9781412905312.

Journal Of Artistic Research: https://www.jar-online.net

https://www.jar-online.net/what-artistic-research

KNOWLES, J.Garry a COLE, Ardra L. (eds,) Handbook of the arts in qualitative research: perspective, methodologies, example and issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2007. 720 str. ISBN 9781412905312.

Různé příklady umělců, grantových organizací, webových stránek uměleckých rezidencí.

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Jednostránkový popis vlastní umělecké tvorby pojaté jako umělecký výzkum
  2. Vlastní biografické materiály studenta.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů