Praxe v AV instituci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PRAVI Z 4 100P česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je poskytnout studentům přehled o fungování a praxi různých kulturních institucí a získat audiovizuální technické zkušenosti. Praktické pracovní zkušenosti mohou také ukázat potenciální možnosti zaměstnání na plný nebo částečný úvazek v odvětví audiovize.

Forma studia

Praxe formou stáží na různých pracovištích audiovizuálních institucí.

Předpoklady a další požadavky

Předem dohodnuté místo a způsob realizace praxe, průkazné doložení realizované praxe.

Obsah kurzu

Každý student je tímto předmětem motivován k získání praxe v různorodém spektru audiovizuálních institucí (filmový archiv nebo archiv médií, filmový časopis, distribuční společnosti, filmová produkce, obrazová či zvuková postprodukce, galerie, muzeum nebo kulturní centrum, apod.). Rozsah praxe je určen minimálně na 10 dnů, místo a způsob realizace praxe může navrhnout i student, ale vždy podléhá schválení vedoucího oboru.

Praxe podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studentů z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studenti si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu

Předmět lze splnit kdykoli ve 3., 4. 5. nebo 6. semestru studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučeno v závislosti na charakteru díla

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena po kontrole realizace předem dohodnuté praxe. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli ve 3., 4. 5. nebo 6. semestru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů