English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Praxe v AV instituci

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PRAVI Z 4 10/D česky zimní i letní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je motivovat studenty k získání rámcového přehledu o každodenních procesech v různých institucích působících na poli audiovize.

Forma studia:

Formou stáží na různých pracovištích audiovizuálních institucí.

Předpoklady a další požadavky:

Předem dohodnuté místo a způsob realizace praxe, průkazné doložení realizované praxe.

Obsah kurzu:

Každý student je tímto předmětem motivován k získání praxe v různorodém spektru audiovizuálních institucí (filmový archiv, filmový časopis, distribuční společnosti, filmová produkce, obrazová či zvuková postprodukce apod.). Rozsah praxe je určen minimálně na 10 dnů, místo a způsob realizace praxe může navrhnout i student, ale vždy podléhá schválení vedoucího oboru.

Doporučená nebo povinná literatura:

Doporučeno v závislosti na charakteru díla

Hodnoticí metody a kritéria:

Atestace je udělena po kontrole realizace předem dohodnuté praxe.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Předmět lze splnit kdykoli ve 3., 4. 5. nebo 6. semestru.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2018