Praxe v AV instituci

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PRAVI Z 4 10/D česky zimní i letní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je motivovat studenty k získání rámcového přehledu o každodenních procesech v různých institucích působících na poli audiovize.

Forma studia:

Formou stáží na různých pracovištích audiovizuálních institucí.

Předpoklady a další požadavky:

Předem dohodnuté místo a způsob realizace praxe, průkazné doložení realizované praxe.

Obsah kurzu:

Každý student je tímto předmětem motivován k získání praxe v různorodém spektru audiovizuálních institucí (filmový archiv, filmový časopis, distribuční společnosti, filmová produkce, obrazová či zvuková postprodukce apod.). Rozsah praxe je určen minimálně na 10 dnů, místo a způsob realizace praxe může navrhnout i student, ale vždy podléhá schválení vedoucího oboru.

Praxe podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studentů z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studenti si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu

Doporučená nebo povinná literatura:

Doporučeno v závislosti na charakteru díla

Hodnoticí metody a kritéria:

Atestace je udělena po kontrole realizace předem dohodnuté praxe. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Předmět lze splnit kdykoli ve 3., 4. 5. nebo 6. semestru.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: