Případové studie z historie vizuálních kultur 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PSVK1 ZK 2 2ST anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi globálních ekologických problémů, a budou schopni analyzovat vizuální kulturu v jejím politickém kontextu, s ohledem na existující teoretickou reflexy. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a vlastní vizuální rešerše.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá vizuálními praktikami zobrazování Země v podobě map, diagramů a fyzických nebo digitálních modelů. Tyto praktiky jsou ve výkladu propojené s ekologickými a (geo)politickými problémy dnešní doby. Jádrem kurzu je přehled sedmi figur Země, jež slouží jako navigační pomůcky pro pochopení vztahů mezi vizuální kulturou, teoretickou reflexí a politickou realitou. Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem a diskuzí nad vizuálními rešeršemi.

Tématické okruhy:

Jak vizuální kultury ovlivňují myšlení? Historie kozmogramů a kozmologií

Antropocén a geopolitika klimatické změny

Globus, sféra

Černá Země

Proti-Země

Gaia

Terestriální revolta

Planetární perspektiva

Země-bez-nás / Spektrální Země

Geopoetika v časech post-Antropocénu

Doporučená nebo povinná literatura

BRATTON, Benjamin H.. The Stack. Chapters 16-23: “Earth Layer”. Cambridge (MA): MIT Press. 2016. pp. 75-108. ISBN: 9780262029575

FRANKE, Anselm. “Earthrise and the Disappearance of the Outside". In Franke, A.– Diederichsen, D. (eds.) The Whole Earth. California and the Disappearance of the Outside. Berlin: Sternberg Press. 2013. pp. 12-18. ISBN 9783943365641

GABRYS, Jennifer. Program Earth. Minneapolis: University of Minnesota Press. 2016. ISBN: 9780816693146

KURGAN, Laura. Close up at a distance. Mapping, technology, and politics. New York: Zone Books. 2013. ISBN: 9781935408284

PARKS, Lisa. Cultures in Orbit: Satellites and the Televisual. Durham: Duke University Press. 2005. ISBN: 9780822334972

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a vlastní vizuální rešerše.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

Aktivní účast

Příprava výkazů z četby

Vizuální rešerše

Poznámka

Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem a diskuzí nad vizuálními rešeršemi. V rámci kurzu proběhne také terénní výjezd a přednáška zahraničního hosta.

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů