Případové studie z historie vizuálních kultur 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PSVK1 ZK 2 2T anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Lukáš LIKAVČAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš LIKAVČAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi globálních ekologických problémů, a budou schopni analyzovat vizuální kulturu v jejím politickém kontextu, s ohledem na existující teoretickou reflexy. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Forma studia

Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem a diskuzí nad vizuálními rešeršemi. V rámci kurzu proběhne také terénní výjezd a přednáška zahraničního hosta.

Předpoklady a další požadavky

Samostatní kreativní činnost.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá vizuálními praktikami zobrazování Země v podobě map, diagramů a fyzických nebo digitálních modelů. Tyto praktiky jsou ve výkladu propojené s ekologickými a (geo)politickými problémy dnešní doby. Jádrem kurzu je přehled sedmi figur Země, jež slouží jako navigační pomůcky pro pochopení vztahů mezi vizuální kulturou, teoretickou reflexí a politickou realitou.

Osnova:

Úvod: Jak vizuální kultury ovlivňují myšlení? Historie kozmogramů a kozmologií

Kontext: Antropocén a geopolitika klimatické změny

Figura 1: Globus, sféra

Figura 2: Černá Země

Figura 3: Proti-Země

Figura 4: Gaia

Figura 5: Terestriální revolta

Figura 6: Planetární perspektiva

Figura 7: Země-bez-nás / Spektrální Země

Závěr: Geopoetika v časech post-Antropocénu

Doporučená nebo povinná literatura

Bratton, B. (2016) The Stack. Chapters 16-23: “Earth Layer”. Cambridge (MA): MIT Press, pp. 75-108.

Franke, A. (2013) “Earthrise and the Disappearance of the Outside". In Franke, A. –Diederichsen, D. (eds.) The Whole Earth. California and the Disappearance of the Outside. Berlin: Sternberg Press, pp. 12-18.

Gabrys, J. (2016) Program Earth. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kurgan, L. (2013) Close up at a distance. Mapping, technology, and politics. New York: Zone Books.

Parks, L. (2005) Cultures in Orbit: Satellites and the Televisual. Durham: Duke University Press

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a vlastní vizuální rešerše.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

Aktivní účast

Příprava výkazů z četby

Vizuální rešerše

Poznámka

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
LIKAVČAN L.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Lukáš LIKAVČAN Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů