Případové studie z historie vizuálních kultur 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PSVK2 Z 2 2T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi rozvoje nových technologií, zejména digitálních platforem a umělé inteligence. Zároveň budou schopni samostatně analyzovat vizuální kulturu v jejím technologickém kontextu, s ohledem na existující teoretickou reflexy. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Forma studia

Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem a diskuzí nad vizuálními rešeršemi. V rámci kurzu proběhne také terénní výjezd a přednáška zahraničního hosta.

Předpoklady a další požadavky

Samostatní kreativní činnost.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá vizuálními praktikami zobrazování Země v podobě map, diagramů a fyzických nebo digitálních modelů. Tyto praktiky jsou ve výkladu propojené s ekologickými a (geo)politickými problémy dnešní doby. Jádrem kurzu je přehled sedmi figur Země, jež slouží jako navigační pomůcky pro pochopení vztahů mezi vizuální kulturou, teoretickou reflexí a politickou realitou.

Osnova:

Úvod: Jak vizuální kultury ovlivňují myšlení? Historie kozmogramů a kozmologií

Kontext: Antropocén a geopolitika klimatické změny

Figura 1: Globus, sféra

Figura 2: Černá Země

Figura 3: Proti-Země

Figura 4: Gaia

Figura 5: Terestriální revolta

Figura 6: Planetární perspektiva

Figura 7: Země-bez-nás / Spektrální Země

Závěr: Geopoetika v časech post-Antropocénu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Likavčan, L. (2019) Introduction to Comparative Planetology. Moscow: Strelka Press.

Doporučená literatura:

Bratton, B. (2016) The Stack. Chapters 16-23: “Earth Layer”. Cambridge (MA): MIT Press, pp. 75-108.

Franke, A. (2013) “Earthrise and the Disappearance of the Outside". In Franke, A. –Diederichsen, D. (eds.) The Whole Earth. California and the Disappearance of the Outside. Berlin: Sternberg Press, pp. 12-18.

Latour, B. (2017) Facing Gaia. Lecture 3: “Gaia, a (finally secular) figure for nature”; Lecture 4: “The Anthropocene and the destruction of (the image of) the Globe”. Cambridge: Polity.

Latour, B. (2018) Down to Earth. Cambridge: Polity.

Lyssen, F. (2013) “After We Knew That the Earth Was a Sphere". In Franke, A. –Diederichsen, D. (eds.) The Whole Earth. California and the Disappearance of the Outside. Berlin: Sternberg Press, pp. 150-155.

Patočka, J. (2016) The Natural World as a Philosophical Problem. Chapter 1: “Stating the Problem”. Evanston: Northwestern University Press. pp. 6-9.

Povinelli, E. (2017) “Geontologies: The Concept and Its Territories”. In e-flux journal 81. https://www.e-flux.com/journal/81/123372/geontologies-the-concept-and-its-territories/

Sloterdijk, P. (2013) In the World Interior of Capital. Chapter 1: “On the Emergence of the World System”; Chapter 33: “Crystal Palace”; Chapter 36: “The Capitalist World Interior: Rainer Maria Rilke Almost Meets Adam Smith”. Cambridge: Polity. pp. 3-14, 169-176, 193-210.

Spivak, G. Ch. (2003) Death of a Discipline. Chapter 3: “Planetarity”. New York: Columbia University Press. pp. 71-102.

Tresch, J. (2005). “Cosmogram”. In Ohanian, M. (ed.) Cosmograms. Berlin: Sternberg Press, pp. 67-76.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a vlastní vizuální rešerše.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

Aktivní účast

Příprava výkazů z četby

Vizuální rešerše

Poznámka

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů