Případové studie z historie vizuálních kultur 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PSVK2 Z 2 2ST anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi rozvoje nových technologií, zejména digitálních platforem a umělé inteligence. Zároveň budou schopni samostatně analyzovat vizuální kulturu v jejím technologickém kontextu, s ohledem na existující teoretickou reflexi. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Forma studia

Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem a diskuzí nad vizuálními rešeršemi. V rámci kurzu proběhne také terénní výjezd a přednáška zahraničního hosta.

Předpoklady a další požadavky

Samostatní kreativní činnost.

Obsah kurzu

Obsah předmětu:

Kurz se zabývá proměnou současných vizuálních kultur. První část kurzu se zabývá digitálními kulturami, druhá se zabývá současnými vizuálními kulturami, do jejichž produkce se čím dále, tím více zapojují stroje. Jádrem kurzu je přehled příkladů, jež ilustrují vztahy mezi vizuální kulturou, teoretickou reflexí a rozvojem technologií. Tento přehled je doplněn četbou základních textů o technických a operačních obrazech. Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem a diskuzí nad vizuálními rešeršemi.

Tématické okruhy:

Operační a technické obrazy

Automatizace

Letecké a satelitní snímky

Fyzické modely

Digitální modely a simulace

Videohry

Vizuální komunikace na sociálních sítích

Principy strojového vidění

Strojové sny

Obrazy a transakce

Neviditelné obrazy

Strojový fetišismus a animismus platforem

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BESHTY, Walead, ed. Picture Industry. A Provisional History of the Technical Image (1844–2018), Curych: JRP Ringier, 2018. 864 stran, ISBN 978-3037645024.

Doporučená četba:

BORGES, Jorge Luis. On Exactitude in Science, 1946.

BOWN, Alfie. Playstation Dreamworld, Cambridge: Polity Press, 2018. 140 stran, ISBN 978-1509518029.

FAROCKI, Harun. Phantom Images, 2004.

FLUSSER, Vilém. Into the universe of technical images. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011. xxvii, 192 stran Electronic mediations; v. 32. ISBN 978-0-8166-7020-8.

PAGLEN, Trevor. Invisible Images (Your Pictures Are Looking at You), in The New Inquiry, 2016. (accessible here: https://thenewinquiry.com/invisible-images-your-pictures-are-looking-at-you/)

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a vlastní vizuální rešerše.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

Aktivní účast

Příprava výkazů z četby

Vizuální rešerše

Poznámka

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů