Případové studie z historie vizuálních kultur 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PSVK2 Z 2 2ST anglicky, česky letní

Garant předmětu

Lukáš LIKAVČAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš LIKAVČAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi rozvoje nových technologií, zejména digitálních platforem a umělé inteligence. Zároveň budou schopni samostatně analyzovat vizuální kulturu v jejím technologickém kontextu, s ohledem na existující teoretickou reflexi. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Forma studia

Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem a diskuzí nad vizuálními rešeršemi. V rámci kurzu proběhne také terénní výjezd a přednáška zahraničního hosta.

Předpoklady a další požadavky

Samostatní kreativní činnost.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá proměnou současných vizuálních kultur. První větev kurzu se zabývá digitálními kulturami, druhá se zabývá současnými vizuálními kulturami, do jejichž produkce se čím dále tím více zapojují stroje. Jádrem kurzu je přehled příkladů, jež ilustrují vztahy mezi vizuální kulturou, teoretickou reflexí a rozvojem technologií. Tento přehled je doplněn četbou základních textů o technických a operačních obrazech.

Osnova:

Úvod: Operační a technické obrazy

Kontext: Automatizace

Příklad 1: Letecké a satelitní snímky

Příklad 2.1: Fyzické modely

Příklad 2.2: Digitální modely a simulace

Příklad 3: Videohry

Příklad 4: Vizuální komunikace na sociálních sítích

Příklad 5.1: Principy strojového vidění

Příklad 5.2: Strojové sny

Příklad 6: Obrazy a transakce

Příklad 7: Neviditelné obrazy

Závěr: Strojový fetišismus a animismus platforem

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BESHTY, Walead, ed. Picture Industry. A Provisional History of the Technical Image (1844–2018), Curych: JRP Ringier, 2018. 864 stran, ISBN 978-3037645024.

Doporučená četba:

BORGES, Jorge Luis. On Exactitude in Science, 1946.

BOWN, Alfie. Playstation Dreamworld, Cambridge: Polity Press, 2018. 140 stran, ISBN 978-1509518029.

FAROCKI, Harun. Phantom Images, 2004.

FLUSSER, Vilém. Into the universe of technical images. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011. xxvii, 192 stran Electronic mediations; v. 32. ISBN 978-0-8166-7020-8.

PAGLEN, Trevor. Invisible Images (Your Pictures Are Looking at You), in The New Inquiry, 2016. (accessible here: https://thenewinquiry.com/invisible-images-your-pictures-are-looking-at-you/)

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a vlastní vizuální rešerše.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

Aktivní účast

Příprava výkazů z četby

Vizuální rešerše

Poznámka

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
LIKAVČAN L.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Lukáš LIKAVČAN Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů