Realizace estetických kategorií ve filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373REK ZK 2 2PT česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování přednáškového cyklu jsou studenti/ky schopni samostatné analýzy filmových děl ze všech výše uvedených hledisek. Přednáška přibližuje estetické kategorie v aplikaci na filmové umění i zábavu.Zabývá se filmem v kontextu teorie komunikace,informatiky a systémového chápání.V aplikaci vysvětluje pojmy jako estetická norma, hodnota,funkce,estetická ekonomičnost, novost informace, estetický zážitek a estetický soud,vztah mezi moderností a kýčem,realismem a stylizací,kategorie dvojic vznešené - nízké,tragické - komické,krásné - ošklivé, katarze, ironie, humor, satira, trapno, míra, harmonie. Zabývá se formací a deformací reality ve filmovém obraze a dalšími estetickými aspekty filmové řeči.

Forma studia

Přednáška s analýzou ukázek z filmů a s diskusí o tématu.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost světového i českého filmu, literatury a výtvarného umění, popřípadě divadla, schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Přednáška přibližuje estetické kategorie v aplikaci na filmové umění i zábavu. Zabývá se filmem v kontextu teorie komunikace, informatiky a systémového chápání. V aplikaci vysvětluje pojmy jako estetická norma, hodnota, funkce, estetická ekonomičnost, novost informace, estetický zážitek a estetický soud, vztah mezi moderností a kýčem, realismem a stylizací, kategorie dvojic vznešené – nízké, tragické – komické, krásné – ošklivé, katarze, ironie, humor, satira, trapno, míra, harmonie. Estetika soft-core a hard-core. Zabývá se formací a deformací reality ve filmovém obraze a dalšími estetickými aspekty filmové řeči. Pracujeme především s ukázkami filmů.

Tématické okruhy:

I)Úvod: dílo jako zpráva v komunikačním modelu (ideově-estetická informace), normy obsahů a forem, žánrové a osobní styly, inovace jako informace (Flusserova smyčka). Estetický zážitek a soud. Hodnoty a hodnocení. Estetické a sociologické pojetí umění. Hlavní zákony estetického líbení se.

II)Estetické kategorie jako pojmenování emoce, zážitku. Míra, harmonie, kalókagathiá.

III)Kategorie krásna v umění a ve filmu. Ukázky filmů.

IV)Kategorie ošklivého. Ukázky z filmů.

V)Kategorie vznešena a vysokého v umění a ve filmu. Ukázky filmů.

VI)Tragické a katarze ve filmu. Ukázky.

VII)Nízké v umění a ve filmu. Ukázky.

VIII)Pornografie jako zvláštní podoba nízkého. Rozdíl mezi uměním a neuměním z hlediska estetické funkce. Postavení pornografie v dnešní kultuře. Ukázky filmů.

IX)Kýč jako zvláštní podoba nízkého. Ukázky filmů.

X)Ironie, parodie, pastiš, travestie, naivita a absurdita ve filmu. Ukázky.

XI)Kategorie komického v umění a ve filmu. Humor a satira. Ukázky.

XII)Trapno ve filmu. Ukázky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

LOSEV, Aleksej Fedorovič, ZADRAŽILOVÁ, Miluše a ŠESTAKOV, Vjačeslav Pavlovič. Dějiny estetických kategorií. Překlad Miluše Zadražilová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 449 s. Uměnověda.

nebo LOSEV, Aleksej Fedorovič a ŠESTAKOV, Vjačeslav Pavlovič. Dejiny estetických kategórií. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1978. 360 s. Človek a umenie.

Doplňková:

BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Překlad Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 406 s., [48] s. obr. příl. Úvod.

BARAN, Ludvík. Estetika jako otevřený systém. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2002. 181 s. ISBN 80-89034-14-4.

BÍRÓ, Yvette. Teorie filmové dramaturgie: (o dramatičnosti filmu). Překlad Kateřina Pošová. Praha: Čs. filmový ústav, 1974. 282 stran. s. 44 - 64

BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 210 s. Dílna; sv. 1. ISBN 80-86202-65-8.

FLUSSER, Vilém. Moc obrazu. In: Výtvarné umění č. 3 – 4, 1996. s. 44 – 51.

FRANKFURT, Harry G. Sračka. Vyd. 1. Praha: Columbus, 2005. 65 s. ISBN 80-7249-216-0.

FREELANDOVÁ, Cynthia A. Vznešeno ve filmu. In Iluminace 3, 2002. s. 5 – 21

GOMBRICH, Ernst H. Vizuální obraz a jeho místo v komunikaci. In Iluminace 3, 1995. s. 49 - 71

HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo jako hra. 1. vyd. Brno: Blok, 1970. 149 s. Divadlo; sv. 1. s.131 – 138

HOŠKOVÁ, Stanislava. Citace, parafráze, plagiát. Diplomová práce KSS FAMU 2007, rkp.

HUGO, Victor. Předmluva ke Cromwellovi. Překlad Zdeněk Bartoš. 1. vyd. Praha: AMU, 2006. 99 s. Disk. Malá řada; sv. 2. ISBN 80-86970-07-8.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 80-7215-128-2.

MUKAŘOVSKÝ, Jan, SVOZIL, Bohumil, ed. a CHVATÍK, Květoslav, ed. Cestami poetiky a estetiky. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1971. 364 s. Dílna; sv. 36.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Může míti estetická hodnota v umění platnost všeobecnou?. In Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966, dtto Praha: Odeon, 1971, s. 100 - 110

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

SOURIAU, Étienne a LORENZOVÁ, Helena. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-18-X.

ZUSKA, Vlastimil, ed. Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 369 s. ISBN 80-246-0540-6., s. 253 – 261, 283 – 365 (J. Baudrillard, B. Saint – Gironsová, M. Gagnebinová)

JIRÁSKÝ, Zdeněk. Co je kýč?, 50´, ČT 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z pohovoru nad esejí (zhruba 3 NS) o vybraném filmu či skupině filmů z hlediska některého z témat přednášky na základě prostudované literatury a z orientační otázky z okruhu ostatních témat.

Hodnocení: Esej a pohovor- 70%, orientační otázka – 20%, aktivita v hodinách – 10%

Poznámka

Přednáška s ukázkami AV materiálů a s diskusemi o tématech

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
BERNARD J.
13:10–15:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Výuka 1x za 14dní - sudý týden

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:10–15:35 Jan BERNARD Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
Výuka 1x za 14dní - sudý týden přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů