Realizace estetických kategorií ve filmu

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373REK zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování přednáškového cyklu jsou studenti/ky schopni samostatné analýzy filmových děl ze všech výše uvedených hledisek. Přednáška přibližuje estetické kategorie v aplikaci na filmové umění i zábavu.Zabývá se filmem v kontextu teorie komunikace,informatiky a systémového chápání.V aplikaci vysvětluje pojmy jako estetická norma, hodnota,funkce,estetická ekonomičnost, novost informace, estetický zážitek a estetický soud,vztah mezi moderností a kýčem,realismem a stylizací,kategorie dvojic vznešené - nízké,tragické - komické,krásné - ošklivé, katarze, ironie, humor, satira, trapno, míra, harmonie. Zabývá se formací a deformací reality ve filmovém obraze a dalšími estetickými aspekty filmové řeči.

Forma studia

Přednáška s analýzou ukázek z filmů a s diskusí o tématu.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost světového i českého filmu, literatury a výtvarného umění, popřípadě divadla, schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Přednáška přibližuje estetické kategorie v aplikaci na filmové umění i zábavu. Zabývá se filmem v kontextu teorie komunikace, informatiky a systémového chápání. V aplikaci vysvětluje pojmy jako estetická norma, hodnota, funkce, estetická ekonomičnost, novost informace, estetický zážitek a estetický soud, vztah mezi moderností a kýčem, realismem a stylizací, kategorie dvojic vznešené – nízké, tragické – komické, krásné – ošklivé, katarze, ironie, humor, satira, trapno, míra, harmonie. Estetika soft-core a hard-core. Zabývá se formací a deformací reality ve filmovém obraze a dalšími estetickými aspekty filmové řeči. Pracujeme především s ukázkami filmů.

Tématické okruhy:

I)Úvod: dílo jako zpráva v komunikačním modelu (ideově-estetická informace), normy obsahů a forem, žánrové a osobní styly, inovace jako informace (Flusserova smyčka). Estetický zážitek a soud. Hodnoty a hodnocení. Estetické a sociologické pojetí umění. Hlavní zákony estetického líbení se.

II)Estetické kategorie jako pojmenování emoce, zážitku. Míra, harmonie, kalókagathiá.

III)Kategorie krásna v umění a ve filmu. Ukázky filmů.

IV)Kategorie ošklivého. Ukázky z filmů.

V)Kategorie vznešena a vysokého v umění a ve filmu. Ukázky filmů.

VI)Tragické a katarze ve filmu. Ukázky.

VII)Nízké v umění a ve filmu. Ukázky.

VIII)Pornografie jako zvláštní podoba nízkého. Rozdíl mezi uměním a neuměním z hlediska estetické funkce. Postavení pornografie v dnešní kultuře. Ukázky filmů.

IX)Kýč jako zvláštní podoba nízkého. Ukázky filmů.

X)Ironie, parodie, pastiš, travestie, naivita a absurdita ve filmu. Ukázky.

XI)Kategorie komického v umění a ve filmu. Humor a satira. Ukázky.

XII)Trapno ve filmu. Ukázky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

LOSEV, Aleksej Fedorovič, ZADRAŽILOVÁ, Miluše a ŠESTAKOV, Vjačeslav Pavlovič. Dějiny estetických kategorií. Překlad Miluše Zadražilová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 449 s. Uměnověda.

nebo LOSEV, Aleksej Fedorovič a ŠESTAKOV, Vjačeslav Pavlovič. Dejiny estetických kategórií. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1978. 360 s. Človek a umenie.

Doplňková:

BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Překlad Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 406 s., [48] s. obr. příl. Úvod.

BARAN, Ludvík. Estetika jako otevřený systém. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2002. 181 s. ISBN 80-89034-14-4.

BÍRÓ, Yvette. Teorie filmové dramaturgie: (o dramatičnosti filmu). Překlad Kateřina Pošová. Praha: Čs. filmový ústav, 1974. 282 stran. s. 44 - 64

BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 210 s. Dílna; sv. 1. ISBN 80-86202-65-8.

FLUSSER, Vilém. Moc obrazu. In: Výtvarné umění č. 3 – 4, 1996. s. 44 – 51.

FRANKFURT, Harry G. Sračka. Vyd. 1. Praha: Columbus, 2005. 65 s. ISBN 80-7249-216-0.

FREELANDOVÁ, Cynthia A. Vznešeno ve filmu. In Iluminace 3, 2002. s. 5 – 21

GOMBRICH, Ernst H. Vizuální obraz a jeho místo v komunikaci. In Iluminace 3, 1995. s. 49 - 71

HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo jako hra. 1. vyd. Brno: Blok, 1970. 149 s. Divadlo; sv. 1. s.131 – 138

HOŠKOVÁ, Stanislava. Citace, parafráze, plagiát. Diplomová práce KSS FAMU 2007, rkp.

HUGO, Victor. Předmluva ke Cromwellovi. Překlad Zdeněk Bartoš. 1. vyd. Praha: AMU, 2006. 99 s. Disk. Malá řada; sv. 2. ISBN 80-86970-07-8.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 80-7215-128-2.

MUKAŘOVSKÝ, Jan, SVOZIL, Bohumil, ed. a CHVATÍK, Květoslav, ed. Cestami poetiky a estetiky. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1971. 364 s. Dílna; sv. 36.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Může míti estetická hodnota v umění platnost všeobecnou?. In Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966, dtto Praha: Odeon, 1971, s. 100 - 110

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

SOURIAU, Étienne a LORENZOVÁ, Helena. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-18-X.

ZUSKA, Vlastimil, ed. Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 369 s. ISBN 80-246-0540-6., s. 253 – 261, 283 – 365 (J. Baudrillard, B. Saint – Gironsová, M. Gagnebinová)

JIRÁSKÝ, Zdeněk. Co je kýč?, 50´, ČT 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z pohovoru nad esejí (zhruba 3 NS) o vybraném filmu či skupině filmů z hlediska některého z témat přednášky na základě prostudované literatury a z orientační otázky z okruhu ostatních témat.

Hodnocení: Esej a pohovor- 70%, orientační otázka – 20%, aktivita v hodinách – 10%

Poznámka

Přednáška s ukázkami AV materiálů a s diskusemi o tématech

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
BERNARD J.
13:10–15:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Výuka 1x za 14dní - sudý týden

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:10–15:35 Jan BERNARD Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
Výuka 1x za 14dní - sudý týden přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů