Realizace estetických kategorií ve filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373REK ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška přibližuje estetické kategorie v aplikaci na filmové umění i zábavu.Zabývá se filmem v kontextu teorie komunikace,informatiky a systémového chápání.V aplikaci vysvětluje pojmy jako estetická norma,

hodnota,funkce,estetická ekonomičnost, novost informace, estetický zážitek a estetický soud,vztah mezi moderností a kýčem,realismem a stylizací,kategorie dvojic vznešené - nízké,tragické - komické,krásné - ošklivé, katarze, ironie, humor, satira, trapno, míra, harmonie. Zabývá se formací a deformací reality ve filmovém obraze a dalšími estetickými aspekty filmové řeči a připravuje studenty k samostatné analýze filmových děl z těchto hledisek.

Forma studia

Přednáška s analýzou ukázek z filmů a s diskusí o tématu.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost světového i českého filmu, literatury a výtvarného umění, popřípadě divadla, schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Přednáška přibližuje estetické kategorie v aplikaci na filmové umění i zábavu. Zabývá se filmem v kontextu teorie komunikace, informatiky a systémového chápání. V aplikaci vysvětluje pojmy jako estetická norma, hodnota, funkce, estetická ekonomičnost, novost informace, estetický zážitek a estetický soud, vztah mezi moderností a kýčem, realismem a stylizací, kategorie dvojic vznešené - nízké, tragické - komické, krásné - ošklivé, katarze, ironie, humor, satira, trapno, míra, harmonie. Zabývá se formací a deformací reality ve filmovém obraze a dalšími estetickými aspekty filmové řeči a připravuje studenty k samostatné analýze filmových děl z těchto hledisek. Estetika soft-core a hard-core. Pracujeme především s ukázkami filmů, výjimečně s celými filmy.

Osnova:

I)Úvod: dílo jako zpráva v komunikačním modelu (ideově-estetická informace), normy obsahů a forem, žánrové a osobní styly, inovace jako informace (Flusserova smyčka). Estetický zážitek a soud. Hodnoty a hodnocení. Estetické a sociologické pojetí umění. Hlavní zákony estetického líbení se.

II)Estetické kategorie jako pojmenování emoce, zážitku. Míra, harmonie, kalókagathiá.

III)Kategorie krásna v umění a ve filmu. Ukázky filmů.

IV)Kategorie ošklivého. Ukázky z filmů.

V)Kategorie vznešena a vysokého v umění a ve filmu. Ukázky filmů.

VI)Tragické a katarze ve filmu. Ukázky.

VII)Nízké v umění a ve filmu. Ukázky.

VIII)Pornografie jako zvláštní podoba nízkého. Rozdíl mezi uměním a neuměním z hlediska estetické funkce. Postavení pornografie v dnešní kultuře. Ukázky filmů.

IX)Kýč jako zvláštní podoba nízkého. Ukázky filmů.

X)Ironie, parodie, pastiš, travestie, naivita a absurdita ve filmu. Ukázky.

XI)Kategorie komického v umění a ve filmu. Humor a satira. Ukázky.

XII)Trapno ve filmu. Ukázky.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Bachtin Michail M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance (úvod), Odeon, Praha 1975

Baran, Ludvík: Estetika jako otevřený systém. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2002

Biró Yvetta: Teorie filmové dramaturgie, Praha ČFÚ 1974, s. 44 - 64

Borecký Vladimír: Teorie komiky, Hynek Praha 2000

Flusser Vilém: Moc obrazu in Výtvarné umění č. 3 – 4,1996, s.44 – 5l

Frankfurt Harry G.: Sračka. Columbus, Praha 2005

Freelandová Cynthia A.: Vznešeno ve filmu in Iluminace 3 (2002) s. 5 – 21

Gombrich Ernst H.:Vizuální obraz a jeho místo v komunikaci in Iluminace 3 (1995) s. 49 - 71

Hořínek Zdeněk : Divadlo jako hra, Blok Brno 1970,s.131 – 138

Hošková Stanislava: Citace, parafráce, plagiát. Diplomová práce KSS FAMU 2007, rkp.

Hugo Victor: Předmluva ke Cromwellovi, AMU Praha 2006

Kulka Tomáš: Umění a kýč, Torst Praha 2000

Losev A.F. – Šestakov V.P.: Dějiny estetických kategorií, Svoboda Praha 1984, nebo dtto, Pravda Bratislava 1978

Mukařovský Jan: Cestami poetiky a estetiky. Československý spisovatel Praha 1971

Mukařovský Jan: Může míti estetická hodnota v umění platnost všeobecnou? in Studie z estetiky, Odeon Praha 1966, dtto Odeon, Praha 1971, s. 100 - 110

Plažewski Jerzy: Filmová řeč. Praha Orbis 1967

Souriau Étienne: Encyklopedie estetiky, Victoria Publishing Praha, 1994

Zuska Vlastimil (ed.): Umění, krása, šeredno: Texty z estetiky 20. století. Karolinum, Praha 2003, s. 253 – 261, 283 – 365 (J. Baudrillard, B. Saint – Gironsová, M. Gagnebinová)

Jiráský Zdeněk: Co je kýč?, 50´, ČT 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z pohovoru nad esejí o vybraném filmu či skupině filmů z hlediska některého z témat přednášky na základě prostudované literatury a z orientační otázky z okruhu ostatních témat.

Hodnocení: Esej a pohovor- 70%, orientační otázka - 20%, aktivita v hodinách - 10%

Zápočet je poskytován na základě eseje.

Poznámka

Přednáška přibližuje estetické kategorie v aplikaci na filmové umění i zábavu.Zabývá se filmem v kontextu teorie komunikace,informatiky a systémového chápání.V aplikaci vysvětluje pojmy jako estetická norma,

hodnota,funkce,estetická ekonomičnost, novost informace, estetický zážitek a estetický soud,vztah mezi moderností a kýčem,realismem a stylizací,kategorie dvojic vznešené - nízké,tragické - komické,krásné - ošklivé, katarze, ironie, humor, satira, trapno, míra, harmonie. Zabývá se formací a deformací reality ve filmovém obraze a dalšími estetickými aspekty filmové řeči a připravuje studenty k samostatné analýze filmových děl z těchto hledisek.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
BERNARD J.
13:10–16:25
(přednášková par. 1)
výuka 1x za 14 dní lichý týden

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:10–16:25 Jan BERNARD Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
výuka 1x za 14 dní lichý týden přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů