Real-time programování v umělecké praxi 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373RTP1 Z 1 12/S anglicky, česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Smysl předmětu je individuální vhled posluchačů do problematiky programování v reálném čase (tzv. live-coding) v podobě samostatně realizovaného audiovizuálního díla. Posluchači předmětu samostatně navrhnou, rozvinou a realizují audiovizuální dílo na základě strategií live-coding v programovacím jazyce dle své volby (SuperCollider, MAX, PureData, C), které veřejně provedou na závěr kurzu v zimním semestru.

Forma studia:

Práce posluchačů má charakter uměleckého výzkumu. Každý z posluchačů bude rozvíjet svůj tvůrčí koncept individuálně s podporou lektorů, jednotlivé koncepty budou dále diskutovány v průběhu semináře, který se bude konat 1x za měsíc v rozsahu 4 hodiny. Na závěr kurzu posluchači představí veřejně výsledné dílo a poskytnou jeho dokumentaci v podobě textu, softwarového prototyu, video/audio záznamu a fotografií, která bude zveřejněna on-line.

Předpoklady a další požadavky:

Pokročilá znalost vybraného programovacího jazyka, nebo modulárního prostředí (SuperCollider, MAX, PureData, C). Předmětem kurzu není výuka počítačových jazyků.

Obsah kurzu:

Umělecký výzkum vybraného problému s využitím real-time programování. Témata k realizaci jsou: osobní interface pro real-time programování, vývoj jednoduchého podpůrného hardware, kódování v 3D prostoru, performativita a prvky improvizace, práce s audiovizuálním tokem dat, nebo s akustickým nástrojem.

Doporučená nebo povinná literatura:

McLean, Alex ed.. Proceedings of the first ICLC, ISCRiM 2015

Collins, N. Live Coding and Music Listening. Article. Durham University, Department of Music, 2015

Yee-King, M. Matthew Yee-King and Finn Peters livecoding SuperCollider and alto flute 22nd March 2011

Wilson, Peter Niklas. Hear and now: úvahy o improvizovanej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2003.

Hodnoticí metody a kritéria:

Aktivní účast, provedení díla a jeho dokumentace na závěr 2. semestru (ZS 2016).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Výuka bude probíhat modulárně, 4H/měsíčně

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: