Real-time programování v umělecké praxi 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373RTP1 Z 1 12S anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smysl předmětu je individuální vhled posluchačů do problematiky programování v reálném čase (tzv. live-coding) v podobě samostatně realizovaného audiovizuálního díla. Posluchači předmětu samostatně navrhnou, rozvinou a realizují audiovizuální dílo na základě strategií live-coding v programovacím jazyce dle své volby (SuperCollider, MAX, PureData, C), které veřejně provedou na závěr kurzu v zimním semestru.

Forma studia

Práce posluchačů má charakter uměleckého výzkumu. Každý z posluchačů bude rozvíjet svůj tvůrčí koncept individuálně s podporou lektorů, jednotlivé koncepty budou dále diskutovány v průběhu semináře, který se bude konat 1x za měsíc v rozsahu 4 hodiny. Na závěr kurzu posluchači představí veřejně výsledné dílo a poskytnou jeho dokumentaci v podobě textu, softwarového prototyu, video/audio záznamu a fotografií, která bude zveřejněna on-line.

Předpoklady a další požadavky

Pokročilá znalost vybraného programovacího jazyka, nebo modulárního prostředí (SuperCollider, MAX, PureData, C). Předmětem kurzu není výuka počítačových jazyků.

Obsah kurzu

Umělecký výzkum vybraného problému s využitím real-time programování. Témata k realizaci jsou: osobní interface pro real-time programování, vývoj jednoduchého podpůrného hardware, kódování v 3D prostoru, performativita a prvky improvizace, práce s audiovizuálním tokem dat, nebo s akustickým nástrojem.

Doporučená nebo povinná literatura

McLean, Alex ed.. Proceedings of the first ICLC, ISCRiM 2015

Collins, N. Live Coding and Music Listening. Article. Durham University, Department of Music, 2015

Yee-King, M. Matthew Yee-King and Finn Peters livecoding SuperCollider and alto flute 22nd March 2011

Wilson, Peter Niklas. Hear and now: úvahy o improvizovanej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2003.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, provedení díla a jeho dokumentace na závěr 2. semestru (ZS 2016).

Poznámka

Výuka bude probíhat modulárně, 4H/měsíčně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů