Real-time programování v umělecké praxi 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373RTP2 Z 1 12S anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je zaměřen na získání praktické osobní zkušenosti s technikami programování obrazu a zvuku v reálném čase. Během semestru každý posluchač navrhne a realizuje samostatnou, či skupinovou performanci s využitím programovacího jazyka PureData. Výsledkem semestru bude společný koncert a dokumentace vytvořeného nástroje. Kurz je určen pro začátečníky.

Forma studia

Začátkem semestru budou přdstaveny základní koncepce a modely. Každý z posluchačů samostatně navrhne svůj nástroj a bude jej pod vedením pedagoga dále rozvíjet. Konzultace a proběhnou v průběhu semestru cca každých 14 dní, nebo dle domluvy.

Předpoklady a další požadavky

Základní schopnosti práce s počítačem, základní technické znalosti práce se zvukem a obrazem.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je porozumění základům objektově orientovaného vizuálního programování a adaptace těchto principů do uměleckého výstupu ve formě performance. Kurz bude využívat programovací prostředí PureData, které dovoluje kombinovat zvuk, obraz i další signální data. Kurz není určen pro plné pochopení, či osvojení software, ale pro získání základního minima poznatků, které budou dále rozvíjeny do formy audiovizuálního díla. Technika živého programování je nejen svébytnou uměleckou disciplínou, ale je i funkčním modelem pro prototypování nástrojů a vývoj aplikací pro multimédia. V tomto ohledu kurz slouží jako představení obecného modelu softwarového vývoje na bázi real-time kódování, který má univerzální platnost pro další použití v oblasti interaktivního zvuku a obrazu.

Základní osnova:

  1. PureData - syntaxe a základní principy, tvorba knihoven
  2. PureData - práce se zvukem a obrazem, základy zvukové syntézy
  3. PureData - definice nástrojů a kontrolních mechanismů
  4. Živě psaný kód - základní zkušenost a zobecňování problémů
  5. Živě psaný kód - praktická tvorba individuálních knihoven a práce s nimi
  6. Návrh performance a kontrolních mechanismů
  7. Společný koncert

Doporučená nebo povinná literatura

McLean, Alex ed.. Proceedings of the first ICLC, ISCRiM 2015

Collins, N. Live Coding and Music Listening. Article. Durham University, Department of Music, 2015

Yee-King, M. Matthew Yee-King and Finn Peters livecoding SuperCollider and alto flute 22nd March 2011

Wilson, Peter Niklas. Hear and now: úvahy o improvizovanej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2003.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, provedení díla a odevzdání jeho obrazové i SW dokumentace.

Poznámka

Výuka bude probíhat modulárně, 4H/měsíčně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů