Seminář analýzy filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SAF Z 1 33SS česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti/ky si osvojí schopnost analyzovat historické pojetí dané filmové složky filmové řeči a to následně aplikovat do své tvůrčí praxe.

Forma studia

Seminář - projekce, analytický rozbor

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

ANOTACE

Analytický seminář k přednáškám Přehled dějin světové kinematografie doplňuje výuku dějin filmu o analytický pohled filmařů. Tento pohled studentům/kám umožní pochopit tvůrčí souvislosti dějin filmu a nabízí pohled praktikujících filmařů na poetiku daného tvůrce, směru či kinematografického období.

TERMÍN

ZS 2020 - středy 9:30 - 10:00, MS Teams,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE4NzdlMDEtNzM0Yi00NDkyLTlkM2MtM2U0YjU1ZmIxNDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1%22%2c%22Oid%22%3a%22bb704c40-df1a-4149-9034-454064ad2214%22%7d

SYLABUS

https://drive.google.com/file/d/1BCsPqUdroKsF1Kiak1Qb3uZ0lJ0fTB9z/view?usp=sharing

  1. středa 14. 10. | Francouzská nová vlna

Agnès Varda - Bez střechy a bez zákona (1985) - Sara Pinheiro

  1. středa 28. 10. | státní svátek
  2. | středa 4. 11. | Americká kinematografie 1960-1990 (I)

Dennis Hopper - Bezstarostná jízda (1968) - Jakub Kudláč

  1. středa 11. 11. | Americká kinematografie 1960-1990 (II)

Jim Jarmusch - Mrtvý muž (1995) - Václav Kadrnka

  1. středa 18. 11. | Itálie po neorealismu

Michelangelo Antonioni - Zatmění (1962) - Adam Brothánek

  1. středa 25. 11. | Dokumentární film 1960-1990

Chris Marker - Sans Soleil (1983) - Jan Gogola, ml.

  1. středa 2. 12. | Asijské kinematografie 1970-2000

Jackie Chan - Police Story (1985) - Jan Vejnar

  1. středa 9. 12. | Kinematografie východní Evropy (Polská škola a kino morálního neklidu)

bude upřesněno

  1. středa 16. 12. | Evropský film 80. a 90. let

Lars von Trier - Epidemie (1987) - Antonín Šilar

Doporučená nebo povinná literatura

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 stran, ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubice, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 stran, [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-27 nebo

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace semináře probíhá na základě hodnocení písemné práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů