English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Seminář filmové analýzy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SFA ZK 3 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Rozvoj základních dovedností spjatých s analytickým psaním o audiovizuálních dílech

Forma studia:

Během semináře je promítnuto několik filmů, které pak studenti analyzují svými texty (na každý seminář tak studenti píší krátký, jednostránkový text, krom těch, kdy je projekce). O textech se poté na semináři vede společná diskuze.

Předpoklady a další požadavky:

seminář je určen pro studenty 1. ročníku bc stupně oboru audioviz. studia, ale též pro zájemce z jiných oborů.

Obsah kurzu:

Seminář je určen k rozvoji jednotlivých základních dovedností potřebných při kritickém a analytickém psaní o audiovizi. Z týdne na týden jsou studentům zadávány krátké písemné úkoly, které jsou následně na semináři rozebírány.

V rámci semináře by se studenti měli naučit mj.: jak analyzovat formální prostředky daného díla, obecná témata, herecké performance, naraci anebo pozici autora v díle. V průběhu semináře bude puštěno studentům několik filmů, které budou následně předmětem analýzy. Víceméně každý týden tak studenti dostanou úkol napsat krátký text (1-2 normostrany) na určité téma, přičemž za týden budou texty jednotlivých studentů rozebírány formou společné diskuze.

Předběžný plán průběhu kurzu:

1. Obecný úvod do problematiky analýzy (metody, historie, analýza vs. interpretace atd.) + zadání textu na příště (oblíbený film)

2. Rozbor textů o oblíbeném filmu

3. Projekce filmu Prozřetelnost (r. Alain Resnais) + zadání textů na následující týdny

4. Rozbor analýz témat v Prozřetelnosti

5. Rozbor analýz narace v Prozřetelnosti

6. Projekce filmu Mého snu čert (r. Petr Marek) + zadání textu na příště

7. Rozbor analýz autora v Mého snu čert

8. Projekce filmu V přístavu (r. Elia Kazan) + zadání témat textů

9. Rozbor analýz hereckých výkonů ve filmu V přístavu

10. Rozbor analýz formálních prostředků (a jejich vztahu k obsahu) ve filmu V přístavu

11. Rozbor kritiky uměleckého kýče

Doporučená nebo povinná literatura:

Nepovinná literatura (pro zájemce o teorii intepretace):

Aumont, Jacques; Marie, Michel: L´analyse des films.

Bazin, André: Co je to film?

Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace.

Bordwell, David: Making meaning. Inference and rhetoric?

Eco, Umberto: Interpretácia a nadinterpretácia.

Ricoeur, Paul: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu.

Todorov, Tzvetan: Symbolism and interpretation.

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity za seminář jsou uděleny na základě odevzdání všech požadovaných textů a aktivní účasti na seminářích. Při známkování se zohledňuje i kvalita odevzdaných textů (více než „talent“ je nicméně oceňována snaha a pečlivost, s níž jsou texty napsány).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Seminář je určen k rozvoji jednotlivých základních dovedností potřebných při kritickém a analytickém psaní o audiovizi. Z týdne na týden jsou studentům zadávány krátké písemné úkoly, které jsou následně na semináři rozebírány.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 11. 2017