Seminář filmové analýzy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SFA ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza HADRAVOVÁ, David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvoj základních dovedností spjatých s analytickým psaním o audiovizuálních dílech

Forma studia

Během semináře je promítnuto několik filmů, které pak studenti analyzují svými texty (na každý seminář tak studenti píší krátký, jednostránkový text, krom těch, kdy je projekce). O textech se poté na semináři vede společná diskuze.

Předpoklady a další požadavky

seminář je určen pro studenty 1. ročníku bc stupně oboru audioviz. studia, ale též pro zájemce z jiných oborů.

Obsah kurzu

Seminář je určen k rozvoji jednotlivých základních dovedností potřebných při kritickém a analytickém psaní o audiovizi. Z týdne na týden jsou studentům zadávány krátké písemné úkoly, které jsou následně na semináři rozebírány.

V rámci semináře by se studenti měli naučit mj.: jak analyzovat formální prostředky daného díla, obecná témata, herecké performance, naraci anebo pozici autora v díle. V průběhu semináře bude puštěno studentům několik filmů, které budou následně předmětem analýzy. Víceméně každý týden tak studenti dostanou úkol napsat krátký text (1-2 normostrany) na určité téma, přičemž za týden budou texty jednotlivých studentů rozebírány formou společné diskuze.

Předběžný plán průběhu kurzu:

 1. Obecný úvod do problematiky analýzy (metody, historie, analýza vs. interpretace atd.) + zadání textu na příště (oblíbený film)
 2. Rozbor textů o oblíbeném filmu
 3. Projekce filmu Prozřetelnost (r. Alain Resnais) + zadání textů na následující týdny
 4. Rozbor analýz témat v Prozřetelnosti
 5. Rozbor analýz narace v Prozřetelnosti
 6. Projekce filmu Mého snu čert (r. Petr Marek) + zadání textu na příště
 7. Rozbor analýz autora v Mého snu čert
 8. Projekce filmu V přístavu (r. Elia Kazan) + zadání témat textů
 9. Rozbor analýz hereckých výkonů ve filmu V přístavu
 10. Rozbor analýz formálních prostředků (a jejich vztahu k obsahu) ve filmu V přístavu
 11. Rozbor kritiky uměleckého kýče

Doporučená nebo povinná literatura

Nepovinná literatura (pro zájemce o teorii intepretace):

Aumont, Jacques; Marie, Michel: L´analyse des films.

Bazin, André: Co je to film?

Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace.

Bordwell, David: Making meaning. Inference and rhetoric?

Eco, Umberto: Interpretácia a nadinterpretácia.

Ricoeur, Paul: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu.

Todorov, Tzvetan: Symbolism and interpretation.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity za seminář jsou uděleny na základě odevzdání všech požadovaných textů a aktivní účasti na seminářích. Při známkování se zohledňuje i kvalita odevzdaných textů (více než „talent“ je nicméně oceňována snaha a pečlivost, s níž jsou texty napsány).

Poznámka

Seminář je určen k rozvoji jednotlivých základních dovedností potřebných při kritickém a analytickém psaní o audiovizi. Z týdne na týden jsou studentům zadávány krátké písemné úkoly, které jsou následně na semináři rozebírány.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 423
Učebna CAS 423

(Lažanský palác)
HADRAVOVÁ T.
KOŘÍNEK D.

16:30–18:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:05 Tereza HADRAVOVÁ
David KOŘÍNEK
Učebna CAS 423
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů