Seminář kritiky a stylistiky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKS2 ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem semináře je rozvoj analytických a stylistických dovedností studentů stejně jako obecnější uvažování o smyslu a typech psaní o umění.

Forma studia:

Seminář

Předpoklady a další požadavky:

Seminář předpokládá u studentů základní obeznámenost s metodami analýzy audiovizuálních děl.

Obsah kurzu:

Seminář je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění. Východiskem je zkoumání ontologie (uměleckého) díla/jevu. Centrální pojem styl je probírán v obecném i individuálním smyslu. V semináři jde také o vzájemné projasňování pojmů jako vkus, autorita, autenticita, chyba a omyl - a jejich obsahů v objektivním i subjektivním rozměru. V průběhu semináře studenti píší referát na téma styl ve vztahu k jejich vlastní tvůrčí práci.

Termíny seminářů:

Témata seminářů:

20. 2. Autority. Původ a povaha uměleckého díla.

13. 3. Historické dimenze stylu.

20. 3. Co je to styl a jaká je jeho role dnes?

27. 3. Autenticita.

3. 4. Referáty

24. 4. Referáty

15. 5. Referáty

Doporučená nebo povinná literatura:

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. L´analyse des films. Paris: Nathan 1998.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host 2003.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. New York: McGraw Hill 2000.

BORDWELL, David. Making meaning. Inference and rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press 1989.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GRODIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha 1997

JOLY, Martine. L´image et son interpretation. Paris: Nathan 2002.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha 2000.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ Anne. Précis d'analyse filmique. Paris: Nathan Université 1992.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Hodnoticí metody a kritéria:

Studenti jsou hodnoceni na základě jednak aktivity na semináři, jednak originality a propracovanosti jejich textů.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Seminář se vypisuje jednou za dva roky. Bude vypsán 2016/17. Je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění. Východiskem je zkoumání ontologie (uměleckého) díla/jevu. Centrální pojem styl je probírán v obecném i individuálním smyslu. V semináři jde také o vzájemné projasňování pojmů jako vkus, autorita, autenticita, chyba a omyl - a jejich obsahů v objektivním i subjektivním rozměru. V průběhu semináře studenti píší drobné práce na zadaná témata.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: