Seminář kritiky a stylistiky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SKS2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ

Obsah

Seminář je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění. Centrální pojem styl je probírán v obecném i individuálním smyslu. V semináři jde také o vzájemné projasňování pojmů jako forma, autorství, autenticita, chyba a omyl. V průběhu semináře studenti píší různé typy textů, obvykle ve vztahu ke svému vlastnímu tvůrčímu dílu. Studenti a studentky také přednášejí referáty na zadané texty.

Témata seminářů:

1.Úvod – různé typy psaní o filmu (11. 2. 2019)

2.Paratexty // anotace (18. 2. 2019)

3.Autorství // rozhovor (25. 2. 2019)

4.Diskuze o napsaných textech (4. 3. 2019)

5.Styl a forma – přehled přístupů (11. 3. 2019)

6.Forma (strukturalismus, neoformalismus) // analýza (18.3. 2019)

7.Forma (radikální formalismus) // analýza (25. 3. 2019)

8.Diskuze o napsaných textech (1. 4. 2019)

9.hodina odpadá

10.Kritika a interpretace – přehled přístupů (15. 4. 2019)

11.Kritika (22. 4. 2019)

12.Esej (29. 4. 2019)

13.Diskuze o napsaných textech (6. 5. 2019)

Výsledky učení

Cílem semináře je rozvoj analytických a stylistických dovedností studentů a studentek stejně jako obecnější uvažování o smyslu a typech psaní o umění.

Předpoklady a další požadavky

Seminář předpokládá u studentů základní obeznámenost s metodami analýzy audiovizuálních děl. Seminář navazuje na Kritiku a stylistiku I, ale lze jej navštěvovat i bez jeho absolvování.

Literatura

BORDWELL, David; THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. Praha: NAMU, 2018.

BRENEZOVÁ, Nicole. Dopis Tagu Gallagharovi. Pohled na film z figurálního hlediska. Iluminace 2005, č. 1, s. 25-41.

BRINKEMA, Eugenie. The Forms of Affect. Durham and London: Duke University Press.

Corrigan, Timothy: The Essay Film. From Montaigne, after Marker. Oxford University Press 2011.

ECO, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa 1995.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova 2004.

GENETTE, Gerald. Paratexts. At the treshold of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press 1997.

GOODMAN, Nelson. Způsoby světatvorby. Bratislava: Archa 1996.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. „Záměrnost a nezáměrnost v umění“ IN Studie [I].Brno: Host, 2000, s. 353–388.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. „Pokus o strukturní rozbor hereckého zjevu. Chaplin ve Světlech velkoměsta“ IN Studie [I]. Brno: Host, 2000, s. 463–472.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. „Varianty a stylistika“ IN Studie [II]. Brno: Host, 2001, s. 215-219.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU, 2010.

RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1997.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. Kritický sborník 1994, č. 3, s. 1-7.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 1998, č. 1, s. 5-36.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. London 1973.

TRINH, Minh-ha. Cinema Interval. Routledge, 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti jsou hodnoceni na základě jednak aktivity na semináři, jednak originality a propracovanosti jejich textů.

Poznámka

Seminář se vypisuje jednou za dva roky. Je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění. Východiskem je zkoumání ontologie (uměleckého) díla/jevu. Centrální pojem styl je probírán v obecném i individuálním smyslu. V semináři jde také o vzájemné projasňování pojmů jako vkus, autorita, autenticita, chyba a omyl - a jejich obsahů v objektivním i subjektivním rozměru. V průběhu semináře studenti píší drobné práce na zadaná témata.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTLOVÁ A.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Anežka BARTLOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů