Seminář o počítačových hrách

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SPH ZK 2 2T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je zlepšení schopnosti kritického, analytického uvažování o počítačových hrách a seznámení se základními principy média počítačových her.

Forma studia

V rámci semináře budou probíhat společné diskuse a po studentech bude vyžadována četba odborných textů a občasné psaní krátkých referátů či analýz.

Předpoklady a další požadavky

Znalost anglického jazyka (budou čteny texty v angličtině a hrány hry v anglickém jazyce).

Obsah kurzu

Seminář uvažování o počítačových hrách bude probíhat jako společná diskuse o několika tématech spjatých s fenoménem hraní počítačových her ? zkusíme lépe pochopit, co jsou počítačové hry, jaké mají různé typy, proč lidé hrají počítačové hry, jak hry dokáží vyjadřovat určitá témata, jak jsou determinovány technikou, jaký je vztah her a morálky či her a reality. Zdrojem k diskusi nám přitom bude jak četba odborné, teoreticky zaměřené literatury, tak zážitky z hraní a analýza konkrétních her či herních žánrů. V rámci kurzu se nebudeme věnovat praktickému vývoji her, ale pouze jejich reflexi z různých úhlů pohledu (která nicméně samozřejmě může být prospěšná i v případné praxi). Po studentech bude požadována aktivní účast na semináři a příprava na seminář zahrnující různé domácí úkoly (přečtení zadané literatury, analýza určité hry, shrnutí názorů na dané téma, nalezení relevantních zdrojů anebo her k tématu apod.).

8.2. úvodní hodina

15.2. Co jsou (počítačové) hry (co je a co není hra? jaké jsou základní prvky her? jaký je rozdíl mezi klasickými a digitálními hrami? interaktivita, magický kruh atd.)

22.2. Herní potěšení (proč hrajeme? proč je hraní zábavné? jaké jsou typy hráčů? pojmy flow a imerze)

29.2. Hry, technika a instituce (platformy, instituce, umělá inteligence, programovací jazyky, ovladače, interface, způsoby distribuce a produkce? - jak to vše determinuje podobu počítačových her?)

7.3. + 14.3. Hry jako prostředek vyjádření (spor ludologie vs naratologie, specifika herního vyprávění, herní žánry, jsou nějaká témata, které hry preferují oproti jiným tématům?, procedurální rétorika)

21.3. + 4.4. Hry a morálka (ideologie her a v hrách, morální volby hráče, hry a gender, reprezentace minorit v hrách, hry a násilí)

28.4. volno - Velikonoční pondělí

11.4. + 18.4. Hry a realita (dokuhry, newsgames, hry jako historická rekonstrukce)

25.4. Hry a učení (učení skrze hry obecně, vzdělávací hry)

2.5. + 9.5. Hraní v komunitě (mmo, arg, cheatování, letsplaye, machinimy, emergentní hraní?)

Doporučená nebo povinná literatura

Dovey, Jon; Kennedy, Helen W. Game Cultures: Computer Games as New Media. Open university Press: Berkshire, 2006.

Fromme, Johannes; Unger, Alexander (eds.). Computer Games and new Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies. Springer, 2012.

Juul, Jesper. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. The MIT press 2005.

Raessens, Joost, Goldstein, Jeffrey (eds.). Handbook of Computer Game Studies. THE MIT press 2005.

Salen, Katie; Zimmerman, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals. MIT Press: Cambridge, MA, 2003.

Salen, Katie; Zimmerman, Eric (eds.). The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology. The MIT Press, 2005.

Wolf, Mark (ed.). Encyclopedia of Video Games. Greenwood, 2012.

Wolf, Mark J. P.; Perron, Bernard (eds.). The Routledge Companion to Video Game Studies. Routledge, 2013.

zdroje na internetu k hledání odborných článků:

https://scholar.google.cz/

http://www.digra.org/digital-library/

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka na seminář a aktivní účast na něm 50% hodnocení, splnění úkolů zadávaných na jednotlivé semináře 50% hodnocení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů