English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Seminář vystavování a kurátorství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SVK Z 1 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámit posluchače s dějinami a základy teorie vystavování výtvarného umění, včetně fotografie, videa a dalších forem pohyblivého obrazu.

Diskutovat aktuální výstavní řešení navštívená během exkurzí.

Upozornit na možná technické postupy užívané ve výstavnictví.

Připravit studenty na práci s jednotlivými složkami výstavní prezentace.

Forma studia:

V průběhu kurzu se střídá týden přednášky v učebně, zaměřené na historii, s týdnem, kdy bude navštívena předem určená výstava, v doprovodu lektora a kurátora výstavy.

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu:

Dějiny vystavovnání od Francouzského Salonu až do současnosti v kostce.

Výstava jako samostatný výrazový prostředek.

Minimalismus a jeho vliv na chápání a design výstavy

Konceptuální umění a způsob jeho vystavování.

Harald Szeemann jako modelový kurátor.

Nová média v galerii.

Kurátorství a etika.

Doporučená nebo povinná literatura:

Brian O Doherty, Uvnitř bílé krychle, tranzit, Praha 2014

Hans Ulrich Obrist, Stručná historie kurátorství, GASK, Kutná hora 2012

David Korecký, ed. Médium kurátor, Role kurátora v současném umění, Agite / VŠUP, Praha 2006/9

Ondřej Horák, ed. Místa počinu, Komunikační prostor Školská 28, Praha 2010

Bruce Altshuler, The Avant-Garde in Exhibition, Harry N. Abrams, New York 1994,

Hodnoticí metody a kritéria:

Napsat referát, minimálně 3 normostrany dlouhý, analyzující výstavu předem odsouhlasenou pedagogem z instalačního hlediska.

Webová stránka předmětu:
není
Poznámka:

není

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 11. 2017