3D modelování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373TDMO1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz seznamuje uchazeče se základy 3D grafiky a její aplikace v oblastech statického a pohyblivého obrazu.

Forma studia

Cvičení, samostatná práce

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Cílem kurzu je zvládnutí základních technik pro přípravu 3D grafiky (2D a 3D vektorové křivky, polygonové a meshové modelování, simulace prostředí a světěl, texturování a UVW mapping, simulace materiálů, renderování pomocí Arnold engine). Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu (obraz, video, 3D tisk, simulace, virtuální realita apod.) Praktická část výuky bude probíhat v prostředí programu 3Ds Max student Edition.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučené zdroje:

3Ds Max learning channel: https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos

3Ds Max manual: http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2020/ENU/

Forum reddit: https://www.reddit.com/r/3dsmax/

Ostatní fora: cgarena.com, maxforums.org, cgsociety.org, forums.autodesk.com

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická zkouška, zpracování a odevzdání úkolu na zadané téma, prezentace na klauzurní zkoušce.

Posluchač vybere jeden z existujících příkladů použití 3D grafiky v libovolném audiovizuálním díle, navrhne způsob jak jej zrekonstruovat a pokusí se uplatnit všechny probrané techniky. Způsob odevzdání: 1x zdrojový *.zip soubor projektu, 1x soubor JPG, 1920x1080.

Webová stránka předmětu

https://docs.google.com/document/d/12NnR_7zH01j2saMo6dtyc7lRWj4R5dVWF-1cDnTeJ5w/edit

Poznámka

Před zahájením kurzu je nutné získat a nainstalovat na vašem počítači bezplatnou EDU verzi software 3Dsmax https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1. Software je pro OS Windows. Bezplatnou verzi získáte přes ověření ISIC, nebo přihlášením přes AMU ID (univerzální heslo AMU). V případě, že nemáte odpovídající HW, nebo nemůžete získat bezplatnou verzi, napište na martin.blazicek@famu.cz, ve škole pro vás bude připravena pracovní stanice na dobu výuky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů