3D modelování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373TDMO2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz seznamuje uchazeče s obecnými základy 3D grafiky v oblastech jako je tvorba statického a pohyblivého obrazu a realtime simulace.

Forma studia

Cvičení, samostatná práce

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Cílem kurzu je zvládnutí základních technik pro přípravu 3D grafiky (3D modely, materiály, textury, animace, render, programování). Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu (obraz, video, 3D tisk, simulace, virtuální realita apod.) Praktická část výuky bude probíhat v prostředí opensource programu Blender.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická zkouška, zpracování a odevzdání úkolu na zadané téma, prezentace na klauzurní zkoušce. Posluchač předloží klasické zátiší složené z několika zadaných objektů, které samostatně vymodeluje, natexturuje, zasvítí a vyrendruje jako jednu kompozici. Způsob odevzdání: 1x soubor JPG, 1920x1080.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů