3D pro uměleckou tvorbu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373TDUT1 Z 1 2DT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu (obraz, video, 3D tisk, simulace, virtuální realita apod.)

Forma studia

Praktická dílna

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Kurz seznamuje uchazeče s obecnými základy 3D grafiky v oblastech jako je tvorba statického a pohyblivého obrazu a real-time simulace. Cílem kurzu je zvládnutí základních technik pro přípravu 3D grafiky (3D modely, materiály, textury, animace, render, programování).

Doporučená nebo povinná literatura

Grafická stanice PC

Software pro 3D modelování

Hodnoticí metody a kritéria

Realizace samostatného cvičení dle definice lektora. Zpracování a odevzdání úkolu na zadané téma, prezentace na klauzurní zkoušce. Posluchač předloží klasické zátiší složené z několika zadaných objektů, které samostatně vymodeluje, natexturuje, zasvítí a vyrendruje jako jednu kompozici. Způsob odevzdání: 1x soubor JPG, 1920x1080.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů