3D pro uměleckou tvorbu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373TDUT2 ZK 1 2DT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci souběžné výuky herního designu a herních enginů budou uchazeči zasvěceni do problematiky přípravy a optimalizace 3D modelů pro herní engine.

Forma studia

Praktická dílna

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Kurz dále rozvíjí schopnosti uchazeče aplikovat nově nabyté dovednosti z oblasti 3D grafiky.

Forma výuky bude zaměřena na konkrétní kreativní zadání, při kterých budou použity techniky jako 3D skenování, 3D tisk a rozšířená či virtuální realita.

Doporučená nebo povinná literatura

Grafická stanice PC

Software pro 3D modelování

Hodnoticí metody a kritéria

Realizace samostatného cvičení dle definice lektora. Zpracování a odevzdání úkolu na zadané téma, prezentace na klauzurní zkoušce. Posluchač předloží VR animaci či aplikaci, kterou samostatně vymodeluje, natexturuje, naanimuje a vyrendruje/vyexportuje. Způsob odevzdání: 1x soubor, video MP4 či aplikace APK.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů