Úvod do výtvarného umění 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UVU1 ZK 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Vladimír CZUMALO
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Vladimír CZUMALO
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu není jen podat základní obraz vývoje vizuální kultury od počátků až po současnost a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich současných souvislostí a kontextů. Předmět nabídne přehled základních pojmů, konceptů a historických proměn vizuální kultury, její aspekty sociální a technologické. Zvláštní důraz bude kladen na vztahy výtvarného umění a filmu.

Forma studia:

Přednáška a projekce

Předpoklady a další požadavky:

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu:

Zimní semestr

1.Zrod obrazu. Zrod architektury. Středomořská plastická zobrazující forma a nezobrazující ornamentální formy, městská a nomádská kultura.

2.Je Bůh v obraze? Umění a náboženství. Geneze křesťanského umění. Problém ikonoklasmu. Křesťanská ikonografie.

3.Sakrální a profánní. Liturgický prostor. Liturgické umění.

4.Vizuální a verbální komunikace. Konvencionalizované vizuální jazyky a zobrazovací systémy. Problém perspektivy. Umění a věda.

5.Jazyk architektury. Tektonika a sémantika. Konstrukce a výraz. Typ a typologie.

6.Ars a techné, umění a řemeslo. Technologie výtvarných umění. Problém naučitelnosti umění.

7.Zrození umělce, společenský status architekta a výtvarného umělce v historickém vývoji. Školení umělců. Koncept génia. Autoportrét.

8.Umělec a umělecký provoz. Dílenská praxe, projekční a stavební praxe. Objednavatel, stavebník, mecenáš, sběratel, trh.

9.Institucionalizace umění. Muzeum umění a umělecké školství. Povolovací a schvalovací praxe. Reprezentace. Státní a národní umění. Umění a ideologie.

10.Problém stylu a stylového vývoje. Kánon a norma. Inovace v umění. Progres a regres. Kult originality, eklektismus a epigonství. Vysoké a nízké, problém rustikalizace. Otázky klasického.

11.Zrod a vývoj historického sebe-vědomí výtvarného umění. Otázky historismu.

12.Umělecké a vědecké poznání. Vědecký výzkum výtvarného umění a jeho vliv na umění. Umělecká kritika. Problémy popularizace a výchovy uměním. Otázky památkové péče.

13.Výtvarné umění a formování vizuality. Význam premoderního výtvarného umění pro filmové umění.

Doporučená nebo povinná literatura:

SEZNAM POVINNÉ LITERATURY:

Charles Baudelaire, Malíř moderního života. In: Charles Baudelaire: Úvahy o některých současnících, Odeon, Praha 1968, str. 594 - 600.

Clement Greenberg, Modernistická malba. IN: Před obrazem, OSVU, Praha 1998, str. 35-42.

SEZNAM VŠEOBECNÉ DOPORUČENÉ LITERATURY:

Amy Dempseyová, Umělecké styly, školy a hnutí, nakladatelství Slovart, Praha 2002.

hal foster, Rosalind Kraussová, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900, Slovart 2007

Richard Osborne, Dan Strugis, Natalie Turner, Teorie umění, Portál, Praha 2008

Hodnoticí metody a kritéria:

Písemný test na základě okruhů daných sylabem předmětu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

žádné

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
CZUMALO V.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:40–17:15 Vladimír CZUMALO Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: