English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Úvod do výtvarného umění 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UVU2 ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Tomáš POSPISZYL
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Tomáš POSPISZYL
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu není jen podat základní obraz vývoje vizuální kultury od počátků až po současnost a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich současných souvislostí a kontextů. Předmět nabídne přehled základních pojmů, konceptů a historických proměn vizuální kultury, její aspekty sociální a technologické. Zvláštní důraz bude kladen na vztahy výtvarného umění a filmu.

Forma studia:

Přednáška a projekce

Předpoklady a další požadavky:

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Je vhodné absolvovat předmět Úvod do výtvarného umění 1.

Obsah kurzu:

Letní semestr:

14.Charakteristika moderní civilizace a moderního umění. Kapitalismus, , reprodukce a komodifikace umění, instituce krátkodobých výstav.

15.Moderní obrazové technologie a výtvarné umění: fotografie a impresionismus. František Kupka a chronofotografie, kubismus a film. Zdeněk Pešánek.

16.Historické avantgardy, idea originality a propojení umění a života. Nový člověk a modernistické utopie. Totalitní stát a umění.

17.Status umělce v moderní době. veřejná role umělce (politické avantgardy), Marcel Duchamp. Umělec-celebrita, osobní mytologie, smrt autora, vztahová estetika.

18.Mediální specificita v modernismu, Walter Benjamin, formalistický modernismus.

19.Umění po druhé světové válce, primitivismus a neo-avantgarda. Nový realismus, situacionisté. environmenty a happeningy, jejich vztah k experimentálnímu filmu.

20.Fluxus a pojem intermedia. přechody mezi médii, pojem remediace; co jsou to nová média (Lev Manovich).

21.Videoart a umění pohyblivého obrazu. Vztah s filmovou tradicí, expanded cinema. Hlavní představitelé a technické prostředky po roce 1990.

22.Konceptuální a postkonceptuální umění. Geneze a definice pojmu, vybraní představitelé, výrazové prostředky: objekt, text, fotografie, film.

23.Postmodernismus, definice pojmu. Jeho formy a témata na poli umění:.

24.Role identity a genderu v umění. Kontext a historie feminismu a jeho dopady na umění.

25.Vznik současného umění, rozdíly vůči modernímu umění. Spekulativní obrat, repolitizace, umění spolupráce, vliv moderních médií a internetu.

Doporučená nebo povinná literatura:

SEZNAM POVINNÉ LITERATURY:

Robert Smithson, Průvodce po uměleckých památkách města Passaic: Před obrazem, OSVU, Praha 1998, str. 77 ? 83.

Nicolas Bourriaud, Postprodukce, Tranzit 2004

SEZNAM VŠEOBECNÉ DOPORUČENÉ LITERATURY:

Amy Dempseyová, Umělecké styly, školy a hnutí, nakladatelství Slovart, Praha 2002.

hal foster, Rosalind Kraussová, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Umění po roce 1900, Slovart 2007

Richard Osborne, Dan Strugis, Natalie Turner, Teorie umění, Portál, Praha 2008

Miroslav Lamač (ed.), Myšlenky moderních malířů, Odeon, Praha 1989.

Hodnoticí metody a kritéria:

Písemný test na základě okruhů daných sylabem předmětu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

žádné

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
POSPISZYL T.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:40–17:15 Tomáš POSPISZYL Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2018