Volná práce ve veřejném prostoru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VP2 Z 5 30DS+70P česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veřejná prezentace vlastní tvorby mimo prostory školy. Předmět umožňuje atestaci za autorské projekty, které student vytvoří vně povinností uložených klauzurní zkouškou. Studenti/ky se naučí samostatně profesionálně prezentovat své práce mimo kontext školy jako důležitý krok k tomu, aby se z nich stali profesionálové v oblasti praxe, kterou si sami zvolí.

Forma studia

dílny, praxe

Předpoklady a další požadavky

n/a

Obsah kurzu

Náplní kurz je zhodnotit studentovu mnohostrannost, zvládnutí nejen školních povinností, ale též jeho spojení se světem vně školní výuky, jeho schopnost reflektovat struktury světa, podporovat je, bouřit se proti nim nebo jinak s nimi přijít do kontaktu. Studenti/ky mohou přípravu své práce konzultovat s učitelem CASu, ale prezentace je nezávislá na škole.

Předmět lze splnit kdykoli během celého roku. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Doporučená nebo povinná literatura

Není doporučena žádná studijní literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Veřejná prezentace vlastní tvorby mimo prostory školy, která musí být doložena ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořena odkazem na www stránky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů