English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Vývoj počítačových her

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VPH Z 2 4/T česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Kurz poskytuje komplexní přehled vývoje počítačové hry teoretickou i praktickou cestou, od AAA her po causal hry. Pokrývá jak programování, tak designování her, i problematiku řízení týmu. V rámci praktické části si studenti sami vyzkouší jednu malou casual hru vytvořit.

Forma studia:

Předmět se uskutečňuje formou série přednášek a modulů a společné práce na vývoji casual hry v malých studentských týmech

Předpoklady a další požadavky:

Zájemci o kurz nemusí mít žádné předešlé znalosti (tedy není třeba umět programovat), ale je nutná znalost angličtiny.

Obsah kurzu:

Kurz, který vyučují Otakar Nieder (Bohemia Interactive Simulations), Martin Klíma (Warhorse Studios), Milena Koljenšič (DIVR Labs), Jakub Gemrot a Cyril Brom (MFF UK) plus hosté, přináší komplexní přehled vývoje počítačové hry. (Helena Bendová je koordinátorkou za FAMU, která vám zapíše na závěr známku do KOSu.) V praktické části kurzu studenti navrhnou a vytvoří malou casual hru v týmech o 3-4 lidech. Každý tým bude mít svého mentora z řad herních profesionálů. Teoretická část bude zahrnovat programování (různé hardwarové platformy, skriptovací jazyky atd.), ale také používání počítačové grafiky v hrách, herní design, management projektu a herní marketing. Kurz je otevřen zájemcům z různých škol (MFF UK, FF UK, FAMU, VŠUP, ČVUT) a kateder, přičemž studenti s ohledem na jejich rozdílné předešlé znalosti si mohou podle toho vybrat přednášky.

Cílem praktické části kurzu bude vyvinout malou casual hru na zadané téma, která by mohla uspět v konkurenci mezi reálně šířenými casual hrami nebo na mezinárodní soutěži. Na tvorbu her bude možné získat malé granty. Studentské týmy budou interdisciplinární, stejně jako jsou interdisciplinární týmy, které počítačové hry opravdu vyvíjí. Budeme se maximálně snažit, aby v každém týmu byli zástupci klíčových profesí: programátor, designér a grafik. Studentské týmy se zformují během října 2014 - je na vás, abyste se včas připojili do některého z týmů(!). Budeme chtít, aby se do návrhu hry kreativně zapojili svými nápady všichni členové týmu. Nikdo z týmu by neměl fungovat jako „námezdní dělník“. Hledání kolegů do týmu probíhá zde: https://www.facebook.com/gamedev.cuni.cz a v mailové konferenci.

<b>Účast na první přednášce 7.10. od 9ti do 11 hodin v učebně S4 na MFF UK (Malostranské náměstí 25) je povinná</b>!

Výuka bude probíhat blokově v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (malostranské nám. 25) v místnosti S4 v pátky od 9.00 do minimálně 12ti hodin, leckdy ale déle. <b>Většina kurzu bude vedena v anglickém jazyce.</b>

Všechny podstatné, aktuální informace, včetně různých deadlinů (na odevzdání dokumentace ke hře, sestavení týmu, podání žádosti o grant atd.) naleznete na http://gamedev.cuni.cz/study/courses-history/courses-2016-2017/computer-games-development-winter-201617/. Deadliny jsou závazné a nepřekročitelné.

Doporučená nebo povinná literatura:

Doplňková literatura:

Materiály z Internetu.

www.gamasutra.com

http://www.gamedev.net/

Knihy:

Game Programming Gems 1 - 8, Charles River Media

Hodnoticí metody a kritéria:

Podrobné info http://gamedev.cuni.cz/study/courses-history/courses-2016-2017/computer-games-development-winter-201617/ . Studenti budou hodnoceni za vývoj malé casual hry a splnění dalších požadavků. Podmínkou atestace je též účast na experimentu týkajícího se výukových her.

Webová stránka předmětu:
http://artemis.ms.mff.cuni.cz/main/tiki-index.php?page=Computer+games+development
Poznámka:

Předmět se koná ve spolupráci s MFF UK, FF UK, ČVUT, VŠUP a FAMU.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2017