Výzkum, reflexe, konference

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VRK zkouška 5 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je prohloubit schopnost teoretické reflexe. Obsahem je příprava a přednesení konferenčního příspěvku na teoretické téma.

Studentům/kám je předložen text, o kterém po přečtení diskutují s pedagogem. O textu a jeho dopadech napíší písemnou práci, kterou veřejně prezentují, a o svých úvahách dále diskutují a argumentují se spolužáky. Předložený text obvykle zahrnuje více perspektiv a celou škálu témat. Studenti/ky čtou a diskutují, reflektují a píší, prezentují a argumentují o svých ideách.

Výsledky učení

Prohloubit schopnost teoretické reflexe na uměleckou tvorbu.Studenti/ky se naučí zkoumat a analyzovat text. Získají schopnost koherentně a přesvědčivě formulovat své úvahy o textu v písemné i ústní formě. Naučí se argumentovat ve prospěch svých myšlenek v diskusích s ostatními.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro 1.ročník magisterského studia.

Literatura

Poskytuje garant (základní teoretické texty).

Hodnoticí metody a kritéria

Přednesení vlastního příspěvku, schopnost reagovat v diskusi na otázky a námitky.

Součásti hodnocení: účast na seminářích, vypracování a přednesení konferenčního příspěvku.

Poznámka

Závěrečné setkání studentů za účelem přednesení konferenčních příspěvků

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů