Výzkum, reflexe, konference

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VRK ZK 5 česky zimní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubit schopnost teoretické reflexe na uměleckou tvorbu.

Forma studia

Konference.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro 1.ročník magisterského studia.

Obsah kurzu

Příprava a přednesení konferenčního příspěvku na teoretické téma (preferované okruhy: vztah umění a společnosti, význam teorie pro umění, umění a poznání, média a jejich specifické vlastnosti ve vztahu k umělecké tvorbě).

Doporučená nebo povinná literatura

Poskytuje garant (základní teoretické texty).

Hodnoticí metody a kritéria

Přednesení vlastního příspěvku, schopnost reagovat v diskusi na otázky a námitky.

Poznámka

Závěrečné setkání proběhne 15. června 2018, 12,00, uč.423

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů