Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VVG1 Z 5 30DS+70P česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je zhodnotit studentovu mnohostrannost, zvládnutí nejen školních povinností, ale též jeho spojení se světem vně školní výuky, jeho schopnost reflektovat struktury světa, podporovat je, bouřit se proti nim nebo jinak s nimi přijít do kontaktu.

Forma studia

Veřejná prezentace školní práce.

Předpoklady a další požadavky

n/a

Obsah kurzu

Veřejná prezentace vlastní tvorby mimo prostory školy.

Doporučená nebo povinná literatura

Není doporučena žádná studijní literarura.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět umožňuje atestaci za autorské projekty, které student vytvoří vně povinností uložených klauzurní zkouškou.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů