Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VVG2 Z 5 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veřejná prezentace vlastní tvorby mimo prostory školy – např. formou výstavy, performance, a pod. Předmět umožňuje atestaci za autorské projekty, které student vytvoří mimo povinností uložených klauzurní zkouškou. Studenti/ky se naučí samostatně profesionálně prezentovat své práce mimo kontext školy.

Forma studia

Samostatná práce, cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Cílem předmětu je iniciovat samostatnou práci studentů a studentek mimo rámec školy, rozvoj schopnosti zapojení se do uměleckého provozu (např. na zákaldě open-callů), komunikaci uměleckých záměrů navenek, spolupráci s kurátory a dramaturgy či galeriemi. Výstavní záměr lze kdykoliv konzultovat s pedagogem předmětu, který také průběžně rozesílá informace o aktuálních výstavních příležitostech.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Veřejnou prezentaci je nutné doložit textovým resumé o rozsahu 1 normostrany a další dokumentací, případně tiskovou zprávou, fotografiemi, videozáznamem nebo odkazem na URL.

Předmět lze splnit kdykoliv během studia. Atestaci nelze udělit za projekci filmu na festivalu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů