English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 2

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VVG2 Z 5 česky letní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je zhodnotit studentovu mnohostrannost, zvládnutí nejen školních povinností, ale též jeho spojení se světem vně školní výuky, jeho schopnost reflektovat struktury světa, podporovat je, bouřit se proti nim nebo jinak s nimi přijít do kontaktu.

Forma studia:

Veřejná prezentace školní práce.

Předpoklady a další požadavky:

n/a

Obsah kurzu:

Veřejná prezentace vlastní tvorby mimo prostory školy.

Doporučená nebo povinná literatura:

Není doporučena žádná studijní literarura.

Hodnoticí metody a kritéria:

Předmět umožňuje atestaci za autorské projekty, které student vytvoří vně povinností uložených klauzurní zkouškou.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2018