Fotografie a právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380MFP Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání základního povědomí u praktických právních otázek spojených s fotografickou tvorbou a to jak volnou, tak užitou.

Forma studia

Přednáška, rozbor případů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Bez dalších požadavků.

Obsah kurzu

Dílna bude zacílena na nejčastější praktické právní otázky a situace, se kterými se autor může setkat v průběhu své tvorby a které souvisí zejména s médiem fotografie. S přesahem do dalších výtvarných oborů se budeme zabývat otázkou vzniku díla a jak jej chránit, problematice poskytování licencí, ale např. i tomu, jakým způsobem nastavovat vlastní honoráře. Bez povšimnutí nezůstanou ani aktuální otázky týkající se přivlastnění cizí fotografie při vytváření vlastního díla nebo stanovení limitů ochrany soukromí při zachycení jiných osob.

Výklad bude postaven na fotografiích zajímavých tuzemských i zahraničních kauz a kontroverzí, které mohou být impulsem pro navazující širší diskusi nad tématem výtvarné tvorby a práva (František Drtikol, Richard Prince, Jeff Koons, Tono Stano, Václav Jirásek a řada dalších případů).

V návaznosti na probíhající dílnu je doporučeno před jejím konáním navštívit v Praze dvě zajímavé přednášky zahraničních odborníků v oblasti umění a práva (pozn. v EN):

1) 25.4. Art, art(ifice) and law (Luca Guidobaldi, Rome)

Ve čtvrtek 25. dubna v 16:10, UMPRUM, místnost č. 115. Luca Guidobaldi (odborník na právo duševního vlastnictví působící v Římě) vystoupí s přednáškou o autorství, apropriaci, umělecké svobodě a Artificial Intelligence (AI) v umění.

2) 29.4. Art law on the New York Scene in theory & practice (Kathryn E. Wagner, NYC)

  1. dubna se představí Kathryn E. Wagner, právnička a ředitelka organizace Volunteer Lawyers for the Arts in New York. Kathryn v rámci své přednášky pojedná o způsobech, jakými pomáhají umělcům růst a orientovat se v právních aspektech své činnosti, a znázorní aktuální otázky trhu s uměním na sérii případů z praxe. Přednáška se koná od 18:00 v místnosti č. 300 na Právnické fakultě UK.

Doporučená nebo povinná literatura

Allen, Greg (ed.). Canal Zone Richard Prince Yes Rasta 2. The Appeals Court Decision in Cariou v. Prince, et al., also the court's complete illustrated appendix. Marson Gate, 2013, 142 s.

Ewing, William A. The Body: Photographs of the Human Form. San Francisco, 1994, Chronicle Books, 432 s.

Girardin, Daniel. Pirker, Christian. Controverses, Une historie juridique at éthique de la photographie. Lausanne: Actes Sud / Musée de l’Élysée, 2008, 320 s.

Valoušek, Martin. Právní vztahy ve fotografii: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii. Praha, Leges, 2014, 128 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na diskusi v rámci dílny.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů