Angličtina pro výchovnou dramatiku 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DADD1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je maturitní úroveň AJ (B1 dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1

Introduction – Studying at university

Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2

Studying at the Theatre Faculty (DAMU)

Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3

Visual and Performing Arts

Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4

Theatre Space

Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5

Theatre Production

Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6

Actor

Future forms – will, going to, present continuous

Week 7

Writing an Informal Email

Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8

Director

Articles

Week 9

Dramaturg

Passive

Week 10

Theatre Designer

Phrasal verbs: separable x inseparable

Week 11

Puppet Theatre

Prepositions, words with get

Week 12

Music Theatre

Can, could, be able to, be allowed to, be supposed to

Seminář 1

  1. Egyptian Writing

Otázky:

a - Do you like this game?

b - Leťs play it now in English. Etc.

  1. Three Changes

Otázky:

a - Did you play this game when you were a child?

b - What does it train in your mind? Etc.

Seminář 2

  1. Observation Game

Otázky:

a - What does it improve?

b - What skills does it develop?

Zadání: Prepare this game for outdoor activities

  1. Who Started The Motion?

Pokyny:

a - Leader, change your movement when you get a chance!

b - Watch for the change, without giving the leader away!

Seminář 3

  1. Iťs Heavier When It's Full

Otázky:

a - Did players show the difference in weight (bodily response)?

b - Why is it necessary for the player to know that iťs heavier when iťs full?

  1. The Object Moves the Players

Otázky:

a - Did players allow the object to move them?

b - Did they iniciate movement?

c - Did players move by watching the other players?

Seminář 4

  1. Part of a whole, object

Otázky:

a - What was the whole object?

b - What did you think it was before you joined?

  1. Part of a whole, activity

Otázky:

a - What was the group activity?

b - Were there other activities possible in the project?

Zadání: Write a short essay on where you teach and what you intend to achieve in your classes

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=389

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotící metody a kritéria:

1.účast ve výuce: min. 60%

2.průběžná práce v hodinách

3.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu, Week 7) - odevzdání úkolu je podmínkou pro absolvování závěrečného testu

4.závěrečná písemná zkouška

Poznámka

: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů DAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů