Angličtina pro výchovnou dramatiku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DADD2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí divadla a dramatické tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím divadelní tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je maturitní úroveň AJ (B1 dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1

Elements of Drama

Zero + first conditional, Future time clauses

Week 2

Theatre and Actors

Verbs + -ing / to ...

Week 3

Is Theatre Criticism in Crisis?

Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 4

Theatre and Visual Storytelling

Relative clauses, which

Week 5

Learning a Language through Theatre

Second conditional

Week 6

Theatre and Literature

Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 7

Writing a Theatre CV

Wish sentences

Week 8

Theatre and Improvisation

Linking words 1 – Reason, result, contrast

Week 9

Shakespeare’s (Lady) Macbeth

Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 10

Is Talent a Myth?

Question tags, Reflexive pronouns

Week 11

Approaches to Dramatic Acting: Public Speaking

Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 12

Theatre and Science

Linking words 2 – Either, or, instead (of), except, even...

Week 13

Presentation Skills 1

Reported speech

Week 14

Presentation Skills 2

Expressing purpose, expressions with make / do

Seminář 1

  1. Part of a Whole, Occupation

Otázky:

a - What was the occupation?

b - Did players show or tell?

c - Before joining in, what did each player think the occupation was?

  1. When I Go to England

Otázky:

a - Which is better, words or objects?

b - Have you ever played this game?

Seminář 2

  1. Dog and Bone

Otázky:

a - Was the dog focusing on hearing or guessing?

b - What is the object of the game?

  1. What Time is it?

Otázky:

a - Is it possible to communicate time without activity or objects?

b - Did everyone feel the time in his or her own way?

c - What were the differences?

d - Is there only sleep- time, work-time, hungry-time?

Seminář 3

  1. Who´s Knocking?

Otázky:

a - Who´s knocking? At what door?

b - What time of day?

c - For what purpose?

  1. What Do I Do for a Living

Otázky:

a - What were the occupations?

b - Is it only through activity that we can show what we do for a living?

c - Do you know anybody like the character you were playing?

Seminář 4

  1. Changing Emotion

Otázky:

a - Was the activity identical before and after the turning point?

b - Was the feeling communicated through body changes?

c - What does pleasure do to one physically?

  1. What Am I Eating? Tasting? Smelling? Hearing?

Otázky:

a - Did players show or tell?

b - Players, do you agree with audience players?

Zadání: Write a short essay on drama festivals

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=389

Hodnoticí metody a kritéria

1.účast ve výuce: min. 60%

2.průběžná práce v hodinách

3.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu, Week 7) - odevzdání úkolu je podmínkou pro absolvování závěrečného testu

4.závěrečná písemná zkouška

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů