Angličtina - středně pokročílí

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DADV5 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní (B1).

Obsah kurzu

Rozvíjení jazykových dovedností: čtení s porozuměním textů ze studovaného oboru

Gramatické jevy: trpný rod, trpný rod se dvěma předměty, předpřítomný čas prostý a průběhový, frázová slovesa, předminulý čas prostý a průběhový, vztažné věty

Terminologie studovaného oboru

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2005, ISBN 80-85927-02-0. Určeno především k samostudiu

MURPHY,R. New English Grammar in Use. CUP, 2006. ISBN O-521-53762-2

SOARS, J. and L. New Headway English Course, Intermediate. OUP, 2008. ISBN 0-19-470223-5

SPOLIN V. Theatres Games For the Classroom. Northwestern University Press, Illinois, 1991

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

absolvování závěrečného testu

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13.09.2019 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
11.10.2019 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
22.11.2019 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
13.12.2019 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
10.01.2020 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 3. roč. bak. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů