Angličtina - středně pokročílí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DADV5 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní (B1).

Obsah kurzu

Rozvíjení jazykových dovedností: čtení s porozuměním textů ze studovaného oboru

Gramatické jevy: trpný rod, trpný rod se dvěma předměty, předpřítomný čas prostý a průběhový, frázová slovesa, předminulý čas prostý a průběhový, vztažné věty

Terminologie studovaného oboru

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVÁ, L. Angličtina nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2005, ISBN 80-85927-02-0. Určeno především k samostudiu

MURPHY,R. New English Grammar in Use. CUP, 2006. ISBN O-521-53762-2

SOARS, J. and L. New Headway English Course, Intermediate. OUP, 2008. ISBN 0-19-470223-5

SPOLIN V. Theatres Games For the Classroom. Northwestern University Press, Illinois, 1991

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

absolvování závěrečného testu

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů