Angličtina - pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAVN3 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

•Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

•Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

Obsah kurzu

•Rozvíjení jazykových dovedností: čtení s porozuměním textů ze studovaného oboru

•Gramatické jevy: frázová slovesa, slovesa s předložkou, věty přací, podmínková souvětí

•Terminologie studovaného oboru

Doporučená nebo povinná literatura

DAVIS, D. Acting in Classroom Drama. Calendar Island Publishers, Portland, Maine, 1998.

HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. CUP, 2002.

SOARS, L. and J. New Headway Advanced. OUP, 2004.

SPOLIN, V. Theatres Games For the Classroom. Northwestern University Press, Illinois, 1991

Cambridge First Certificate in English 4. CUP, 2001

NORRIS, R. Ready for First. 3rd edition, Macmillan, 2015.

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

•aktivní účast na semináři

•vypracování zadaných úkolů

•absolvování závěrečného testu

•prezentace

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si studijní materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11.10.2019 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 2. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
22.11.2019 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 2. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
13.12.2019 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 2. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1
10.01.2020 09:00–10:30 Halka VOLKMANOVÁ Učebna S305 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pro studenty 2. roč. mgr. oboru Výchovná dramatika v kombinovaném studiu. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů