Angličtina - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAVN4 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

•Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

•Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

Obsah kurzu

•Rozvíjení jazykových dovedností: čtení s porozuměním textů ze studovaného oboru

•Gramatické jevy: frázová slovesa, slovesa s předložkou, věty přací, podmínková souvětí

•Terminologie studovaného oboru

Doporučená nebo povinná literatura

DAVIS, D. Acting in Classroom Drama. Calendar Island Publishers, Portland, Maine, 1998.

HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. CUP, 2002.

SOARS, L. and J. New Headway Advanced. OUP, 2004.

SPOLIN, V. Theatres Games For the Classroom. Northwestern University Press, Illinois, 1991

Cambridge First Certificate in English 4. CUP, 2001

NORRIS, R. Ready for First. 3rd edition, Macmillan, 2015.

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

•aktivní účast na semináři

•vypracování zadaných úkolů

•absolvování závěrečného testu

•prezentace

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si studijní materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů