Anglický jazyk - Intenzívní kurz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAIK Z 1 30S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Intenzívní kurz angličtiny je určen studentům 1.-3. ročníku FAMU, jejichž vstupní znalosti byly nižší než požadovaná úroveň středně pokročilý (B1). Cílem je doplnit znalosti natolik, aby studenti byli schopni absolvovat ve třetím ročníku povinnou bakalářskou zkoušku na úrovni B2.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Do kurzu se zapisují pouze studenti, jejichž výsledek v úvodním testu na začátku studia byl nižší než 60%.

Obsah kurzu

Intenzívní kurz angličtiny v rozsahu 30 hodin týdně probíhá v termínu stanoveném vedením FAMU. Studenti jsou rozděleni do 2 skupin podle pokročilosti. Obsahem je intenzívní rozvíjení všech jazykových dovedností.

Doporučená nebo povinná literatura

MURPHY R. English Grammar in Use: CUP 2004. ISBN 0-521-53762-2

NEWBROOK J., WILSON J., ACKLAM R. FCE Gold Plus. Pearson Longman,2008. ISBN 978-1-4058-7678-0

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu

Materiály se používají výběrově podle úrovně jednotlivých skupin

Hodnoticí metody a kritéria

100% docházka a aktivní účast na seminářích, plnění zadaných úkolů na požadované úrovni, případně závěrečný test.

Poznámka

Vyžaduje se 100% docházka a aktivní účast na seminářích, plnění zadaných úkolů na požadované úrovni, případně závěrečný test.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů