Angličtina - úplný začátečník

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAA11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy angličtiny

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Obsah kurzu

Tématické okruhy: pozdravy, představování.

Mluvnice: sloveso to be, přivlastňovací zájmena, přítomný čas prostý, vazba there is/are, can,could

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVÁ, L.: Angličtina pro samouky, LEDA 1995, ISBN 80-85927-02-0. Učebnice je určena především pro samostudium

MURPHY,Raymond: Essential Grammar in Use,a self-study reference and practice book for elementary students of English with answers. Cambridge University Press, 2007. xi, 319 s. ISBN 978-0-521-67580.

SOARS, John and Liz: New Headway English Course, Elementary, OUP . ISBN 0-19-436677-4

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující

Doplňující materiály na internetu

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zápočtem.

Podmínky získání zápočtu:

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

závěrečný test

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost být ve spojení s vyučujícím, obstarat si příslušné materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů