Angličtina - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAA12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Karel FOUSTKA, Zdeněk KRÁL, Štěpánka PÁROVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně (A11).

Obsah kurzu

Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností.

Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.)

Mluvnice: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVÁ, L.: Angličtina pro samouky, LEDA 1995, ISBN 80-85927-02-0. Učebnice je určena především pro samostudium

MURPHY,Raymond. Essential Grammar in Use :a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge University Press, 2007. xi, 319 s. ISBN 978-0-521-67580.

SOARS, John and Liz: New Headway English Course, Elementary, OUP . ISBN 0-19-436677-4

Doplňující materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující

Hodnoticí metody a kritéria

Kurz je zakončen zkouškou. Podmínkou ke složení zkoušky je:

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

absolvování závěrečného testu- test obsahuje gramatickou a lexikální část.

Webová stránka předmětu

www.helpforenglish.cz

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost být ve spojení s vyučujícím, obstarat si příslušné materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zkoušku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů