Angličtina - úplný začátečník

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAA12 ZK 2 2/T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně (A11).

Obsah kurzu

Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností.

Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.)

Mluvnice: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVÁ, L.: Angličtina pro samouky, LEDA 1995, ISBN 80-85927-02-0. Učebnice je určena především pro samostudium

MURPHY,Raymond. Essential Grammar in Use :a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge University Press, 2007. xi, 319 s. ISBN 978-0-521-67580.

SOARS, John and Liz: New Headway English Course, Elementary, OUP . ISBN 0-19-436677-4

Doplňující materiály z novin, časopisů a internetu.

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující

Hodnoticí metody a kritéria

Kurz je zakončen zkouškou. Podmínkou ke složení zkoušky je:

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

absolvování závěrečného testu- test obsahuje gramatickou a lexikální část.

Webová stránka předmětu

www.helpforenglish.cz

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost být ve spojení s vyučujícím, obstarat si příslušné materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů