Angličtina - mírně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAA21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Karel FOUSTKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy anglického jazyka.

S použitím základní slovní zásoby reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou zápisu tohoto kurzu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně (A11, A12)

Obsah kurzu

Rozvíjení všech jazykových dovedností:

Ústní projev: aktivní používání základního repertoáru slov a jednoduchých frází týkajících se běžného života.

Písemný projev: jednoduchý text na pohlednici, nebo do e-mailu.

Tematické okruhy: rodina, škola,město, bydlení, popis věcí a osob.

Mluvnice: členy, modální slovesa v přítomném čase, přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, předpřítomný čas, vazba going to, budoucí čas

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVA´,L.: Angličtina pro samouky, LEDA 1995, ISBN 80-85927-02-0.

Učebnice je určena především pro samostudium

MURPHY,Raymond. Essential grammar in Use :a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Edited by 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. xi, 319 s. ISBN 978-0-521-67580. info

SOARS, Liz - SOARS, John. New Headway English course.Pre-Intermediate Oxford : Oxford University Press, 2000. 143 s. ISBN 0-19-436677-4. info

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zápočtem.

Podmínky získání zápočtu:

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

závěrečný test

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Webová stránka předmětu

www.helpforenglish.cz
www.CambridgeESOL.org/teach
www.bbc.co.uk/blogs/learningenglish

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Halka VOLKMANOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
FOUSTKA K.
10:45–12:15
(paralelka 1)
POZOR: Paralelka určena výhradně pro studenty 1. roč. bc. FAMU

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
POZOR: Paralelka určena výhradně pro studenty 1. roč. bc. FAMU paralelka 1
Karel FOUSTKA
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů