Angličtina - mírně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAA22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Karel FOUSTKA, Zdeněk KRÁL, Štěpánka PÁROVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohlubování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou zápisu tohoto kurzu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní ( A21)

Obsah kurzu

Rozvíjení všech jazykových dovedností:

Čtení jednoduchých textů ze studovaného oboru

Terminologie studovaného oboru

Písemný projev: krátký dopis.

Témata: volný čas, záliby, cestování, pozvání, omluva.

Mluvnice: členy, modální slovesa v přítomném čase, přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, předpřítomný čas, budoucí čas (vazba going to, will)

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVA´,L.: Angličtina pro samouky, LEDA 1995, ISBN 80-85927-02-0.

Učebnice je určena především pro samostudium

MURPHY,Raymond. Essential grammar in Use :a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Edited by 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. xi, 319 s. ISBN 978-0-521-67580. info

SOARS, Liz - SOARS, John. New Headway English course.Pre-Intermediate Oxford : Oxford University Press, 2000. 143 s. ISBN 0-19-436677-4. info

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou ve fromě písemného testu (cca 45 minut, test má následující části: poslech, porozumění psanému textu, gramatická a lexikální část).

Podmínkou ke složení zkoušky je:

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zkouškového testu získat min. 80%.

Webová stránka předmětu

www.helpforenglish.cz;
www.CambridgeESOL.org/teach;
www.bbc.co.uk/blogs/learningenglish

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost být ve spojení s vyučujícím, obstarat si příslušné materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo skládat zkoušku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
FOUSTKA K.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Paralelka určena výhradně pro studenty 2. ročníku FAMU

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka určena výhradně pro studenty 2. ročníku FAMU paralelka 1
Karel FOUSTKA
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Halka VOLKMANOVÁ
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů