Angličtina - mírně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAA22 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohlubování základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou zápisu tohoto kurzu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní ( A21)

Obsah kurzu

Rozvíjení všech jazykových dovedností:

Čtení jednoduchých textů ze studovaného oboru

Terminologie studovaného oboru

Písemný projev: krátký dopis.

Témata: volný čas, záliby, cestování, pozvání, omluva.

Mluvnice: členy, modální slovesa v přítomném čase, přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, předpřítomný čas, budoucí čas (vazba going to, will)

Doporučená nebo povinná literatura

KOLLMANNOVA´,L.: Angličtina pro samouky, LEDA 1995, ISBN 80-85927-02-0.

Učebnice je určena především pro samostudium

MURPHY,Raymond. Essential grammar in Use :a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Edited by 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. xi, 319 s. ISBN 978-0-521-67580. info

SOARS, Liz - SOARS, John. New Headway English course.Pre-Intermediate Oxford : Oxford University Press, 2000. 143 s. ISBN 0-19-436677-4. info

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou ve fromě písemného testu (cca 45 minut, test má následující části: poslech, porozumění psanému textu, gramatická a lexikální část).

Podmínkou ke složení zkoušky je:

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zkouškového testu získat min. 80%.

Webová stránka předmětu

www.helpforenglish.cz;
www.CambridgeESOL.org/teach;
www.bbc.co.uk/blogs/learningenglish

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost být ve spojení s vyučujícím, obstarat si příslušné materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů