Angličtina - středně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAB11 Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Karel FOUSTKA, Zdeněk KRÁL, Štěpánka PÁROVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičení gramatických a lexikálních struktur, řízený dialog, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní (A21, A22)

Obsah kurzu

Procvičování gramatiky a lexikální zásoby v komunikativních situacích a rozšiřování odborné terminologie studovaného oboru.

Gramatika:

•Přítomný čas prostý, průběhový

•Předpřítomný čas prostý, průběhový

•Budoucí časy

•Minulé časy

•Stupňování přídavných jmen a příslovcí

•Členy

•Modální slovesa can, could, be able, must , have to

•Minulý čas prostý, průběhový, předminulý, used to

•Pevné předložkové vazby u sloves a přídavných jmen

Slovní zásoba spojená s tématy:

•Jídlo a stravovací návyky

•Povahové rysy

•Peníze

•Doprava a cestování

•Mezilidské vztahy

•Chování, rozdílnost kultur

•Použité učebnice: Ch. Latham-Koening, C. Oxenden: New English File, Intermediate + materiály z internetu

•Většinu používaných materiálů lze najít na Sdílených dokumentech: https://filr.amu.cz/ssf/s/readFile/folderEntry/4468265/8a8181f5644d199001659f562afc030f/1482250996000/last/B11%2016%20materi%C3%A1ly.pdf%20P%C3%81ROV%C3%81.pdf

Materiály budou doplněny do 20. 12. 2018.

Doporučená nebo povinná literatura

Zde uvedený výběr materiálů není vyčerpávající. Jednotlivé publikace se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

ALEXANDER, L.G. : Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1991, ISBN: 0-582-04588-6

ALEXANDER, L.G: Longman English Grammar: Longman, 1991, ISBN: 0-582-55892-1

EASTWOOD, John : Oxford Practice Grammar, OUP, 1993,ISBN: 0 19 431352 2

KERR, Philip + JONES, Ceri: Straightforward - Intermediate, MAcMillan, 2006, ISBN: 978-0230-02078-8

MURPHY, R : English Grammar in Use,CUP; ISBN-0-521-53289-2

REDMAN, S : English Vocabulary In USe - Pre-intermediate and Intermeiate, CUP, 1997, ISBN: 0-521-55737-2

REDSTON, Ch. + CUNNINGHAM G: Face2Face, Intermediate, CUP 2006; ISBN-0-521-60336-6

SHARMAN, E: Across Cultures, Longman, 2004, ISBN: 0582-81797-8

SOARS, J. and L : New Headway English Course, Intermediate, OUP; ISBN 0-19-470223-5

SWAN, M.: Practical English Usage, OUP, 1989, ISBN: 0-19-431185-6

VINCE, M. : Language Practice-English Grammar And Vocabulary, Macmillan, 2003, ISBN: 1-405-00766-4

Aktuální materiály z časopisů, novin a internetu

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemůže získat zápočet.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠRÁMKOVÁ M.
12:30–14:00
(paralelka 6)
Út
místnost K330
Učebna K330 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMKOVÁ M.
13:20–14:50
(paralelka 2)
Paralelka určena výhradně pro studenty 1. ročníku DAMU, obor herectví činohra a 1. ročníku HAMU, obor nonverbální divadlo
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 3)
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
VOLKMANOVÁ H.
12:30–14:00
(paralelka 5)
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 7)

místnost S105
Počítačová učebna S105 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KRÁL Z.
10:45–12:15
(paralelka 4)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Počítačová učebna S105 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 13:20–14:50 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna K330 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Paralelka určena výhradně pro studenty 1. ročníku DAMU, obor herectví činohra a 1. ročníku HAMU, obor nonverbální divadlo paralelka 2
St 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 4
St 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
Po 12:30–14:00 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 6
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 7
Štěpánka PÁROVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Paralelka určena výhradně pro studenty 1. roč. FAMU
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Paralelka určena výhradně pro studenty 1. roč. FAMU
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
FOUSTKA K.
09:00–10:30
(paralelka 3)
Paralelka určena výhradně pro studenty 2. roč. FAMU

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka určena výhradně pro studenty 1. roč. FAMU paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka určena výhradně pro studenty 1. roč. FAMU paralelka 2
Čt 09:00–10:30 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Paralelka určena výhradně pro studenty 2. roč. FAMU paralelka 3
Zdeněk KRÁL
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů