Angličtina - středně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAB11 Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Karel FOUSTKA, Zdeněk KRÁL, Štěpánka PÁROVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičení gramatických a lexikálních struktur, řízený dialog, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní (A21, A22)

Obsah kurzu

Procvičování gramatiky a lexikální zásoby v komunikativních situacích a rozšiřování odborné terminologie studovaného oboru.

Gramatika:

•Přítomný čas prostý, průběhový

•Předpřítomný čas prostý, průběhový

•Budoucí časy

•Minulé časy

•Stupňování přídavných jmen a příslovcí

•Členy

•Modální slovesa can, could, be able, must , have to

•Minulý čas prostý, průběhový, předminulý, used to

•Pevné předložkové vazby u sloves a přídavných jmen

Slovní zásoba spojená s tématy:

•Jídlo a stravovací návyky

•Povahové rysy

•Peníze

•Doprava a cestování

•Mezilidské vztahy

•Chování, rozdílnost kultur

•Použité učebnice: Ch. Latham-Koening, C. Oxenden: New English File, Intermediate + materiály z internetu

•Většinu používaných materiálů lze najít na Sdílených dokumentech: https://filr.amu.cz/ssf/s/readFile/folderEntry/4468265/8a8181f5644d199001659f562afc030f/1482250996000/last/B11%2016%20materi%C3%A1ly.pdf%20P%C3%81ROV%C3%81.pdf

Materiály budou doplněny do 20. 12. 2018.

Doporučená nebo povinná literatura

Zde uvedený výběr materiálů není vyčerpávající. Jednotlivé publikace se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

ALEXANDER, L.G. : Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1991, ISBN: 0-582-04588-6

ALEXANDER, L.G: Longman English Grammar: Longman, 1991, ISBN: 0-582-55892-1

EASTWOOD, John : Oxford Practice Grammar, OUP, 1993,ISBN: 0 19 431352 2

KERR, Philip + JONES, Ceri: Straightforward - Intermediate, MAcMillan, 2006, ISBN: 978-0230-02078-8

MURPHY, R : English Grammar in Use,CUP; ISBN-0-521-53289-2

REDMAN, S : English Vocabulary In USe - Pre-intermediate and Intermeiate, CUP, 1997, ISBN: 0-521-55737-2

REDSTON, Ch. + CUNNINGHAM G: Face2Face, Intermediate, CUP 2006; ISBN-0-521-60336-6

SHARMAN, E: Across Cultures, Longman, 2004, ISBN: 0582-81797-8

SOARS, J. and L : New Headway English Course, Intermediate, OUP; ISBN 0-19-470223-5

SWAN, M.: Practical English Usage, OUP, 1989, ISBN: 0-19-431185-6

VINCE, M. : Language Practice-English Grammar And Vocabulary, Macmillan, 2003, ISBN: 1-405-00766-4

Aktuální materiály z časopisů, novin a internetu

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemůže získat zápočet.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
VOLKMANOVÁ H.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů