Angličtina - středně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAB12 ZK 2 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Karel FOUSTKA, Zdeněk KRÁL, Štěpánka PÁROVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičení gramatických a lexikálních struktur, řízený dialog, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní (A21, A22)

Obsah kurzu

Procvičování gramatiky a lexikální zásoby v komunikativních situacích a rozšiřování odborné terminologie studovaného oboru.

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Níže uvedená gramatika a konverzační témata jsou pouze orientační a mění se podle potřeb konkrétní skupiny studentů a aktuálních témat.

Gramatika: předminulý čas, minulý čas modálních sloves, slovesné vazby, trpný rod, časové a podmínkové věty, nepřímá řeč, vztažné věty, předložkové vazby,frázová slovesa, členy, tvoření slove

Témata: rodina a mezilidské vztahy, zdraví a životní styl, komunikace a sdělovací prostředky, hudba, film, divadlo, výtvarné umění

Doporučená nebo povinná literatura

Zde uvedený výběr materiálů není vyčerpávající. Jednotlivé publikace se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

ALEXANDER, L.G. : Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1991, ISBN: 0-582-04588-6

ALEXANDER, L.G: Longman English Grammar: Longman, 1991, ISBN: 0-582-55892-1

EASTWOOD, John : Oxford Practice Grammar, OUP, 1993,ISBN: 0 19 431352 2

KERR, Philip + JONES, Ceri: Straightforward - Intermediate, MAcMillan, 2006, ISBN: 978-0230-02078-8

MURPHY, R : English Grammar in Use,CUP; ISBN-0-521-53289-2

REDMAN, S : English Vocabulary In USe - Pre-intermediate and Intermeiate, CUP, 1997, ISBN: 0-521-55737-2

REDSTON, Ch. + CUNNINGHAM G: Face2Face, Intermediate, CUP 2006; ISBN-0-521-60336-6

SHARMAN, E: Across Cultures, Longman, 2004, ISBN: 0582-81797-8

SOARS, J. and L : New Headway English Course, Intermediate, OUP; ISBN 0-19-470223-5

SWAN, M.: Practical English Usage, OUP, 1989, ISBN: 0-19-431185-6

VINCE, M. : Language Practice-English Grammar And Vocabulary, Macmillan, 2003, ISBN: 1-405-00766-4

Aktuální materiály z časopisů, novin a internetu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány za:

Rozložení známky:

Písemná část 60%

Ústní část 40%

Popis zkoušky:

Písemná část zkoušky má formu testu (60 minut), který obsahuje čtení s porozuměním, poslech, část gramatickou a lexikální.

Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je min. 50% úspěšnost v testu. Pokud student nesplní požadavek min. docházky (viz výše), musí z testu získat 65%.

K ústní části si student připraví 5 stran textu (internet, odborná publikace), který souvisí se studovaným oborem, strukturovaný životopis (1-2 NS) a motivační dopis (1 NS). Tyto materiály odevzdá zkoušejícímu nejpozději 5 dní před zkouškou. Ústní část zkoušky má formu rozhvovoru nad dodanými materiály (CV, motivační dopis) a analýzy textu.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo skládat zkoušku.

Uznávány mohou být pouze zkoušky složené na CJP v průběhu posledních tří let. Zkoušky složené na jiné vysoké škole ani jiné certifikáty studenta nezbavují povinnosti složit příslušnou zkoušku.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
FOUSTKA K.
09:00–10:30
(paralelka 3)
Předmět je určen výhradně studentům 3. roč. BAK FAMU.
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Předmět je určen výhradně studentům 2. roč. BAK FAMU
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Předmět je určen výhradně studentům 2. roč. BAK FAMU

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Předmět je určen výhradně studentům 2. roč. BAK FAMU paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Předmět je určen výhradně studentům 2. roč. BAK FAMU paralelka 2
Čt 09:00–10:30 Karel FOUSTKA Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Předmět je určen výhradně studentům 3. roč. BAK FAMU. paralelka 3
Zdeněk KRÁL
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů