Angličtina - pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAB22 ZK 2 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Zdeněk KRÁL, Štěpánka PÁROVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ, Halka VOLKMANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou zápisu tohoto kurzu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní (předměty B11, B12).

Obsah kurzu

Rozvíjení všech jazykových dovedností:

Mluvený projev: Formulování a obhajoba názoru, hodnocení argumentů, navrhování řešení, vyjádření pocitů

Psaní životopisu a motivačního dopisu

Porozumění standardnímu mluvenému projevu, zprávám a filmům

Čtení s porozuměním textů ze studovaného oboru, aktuálních článků z novin a časopisů

Složitější gramatické jevy: podmínkové věty, modální slovesa v minulém čase, nepřímá řeč, slovesné vazby, členy

Tvoření slov, spojovací výrazy

Terminologie studovaného oboru

Tematické okruhy: divadlo,film, hudba, výtvarné umění, sdělovací prostředky

Doporučená nebo povinná literatura

BURGESS S., NEWBROOK j., WILSON J. FCE Gold Plus. Exam Maximiser with key and audio CD. Pearson Longman 2009 ISBN 978-1-4058-7679-7

HEWING M.Advanced Grammar in Use.CUP 1999. ISBN 0-521-49868-6

NEWBROOK J., WILSON J., ACKLAM R. FCE Gold Plus. Pearson Longman,2008. ISBN 978-1-4058-7678-0

Aktuální materiály z novin, časopisů a internetu

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Norris R.:Ready for First, coursebook, 3rd edition, Macmillan 2015, ISBN 9780230440012

Norris R.,Edwards L.: Ready for First, workbook, 3rd edition, 2015, ISBN 9780230440067

Mc Carthy M., O'Dell F.:English Vocabulary in Use, upper-intermediate, Cambridge University Press, 1996, ISBN 9780521423960

Davies P. A., Falla T.:FCE Result, Student's Book, Oxford University Press, 2012, ISBN 9780194800273

Watcyn- Jones P.:Test Your Vocabulary, the Penguin Group, 1998, ISBN 9780140808544

Yule G.: Oxford Practice Grammar with answers, Oxford University Press, 2010, ISBN 9780194309165

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti se zapsanou paralelkou 99:

Písemná část zkoušky má formu testu (70 min.), který obsahuje čtení s porozuměním, poslech, gramatickou a lexikální část. Test se píše v e-learningovém prostředí Moodle AMU. Na test se můžete připravit pomocí interaktivních cvičení v Moodlu: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=393 (jednorázové heslo pro vstup: presentationskillsAB22).

Podmínkou připuštění k ústní části zkoušky je min. 65% úspěšnost v testu.

Ústní část zkoušky má formu prezentace na téma související se studovaným oborem, délka prezentace: 10-15 minut (cca 10-15 slidů v Power Point). Prezentační dovednosti si můžete nastudovat pomocí interaktivních materiálů v kurzu Presentation Skills v Moodlu: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=393 (jednorázové heslo pro vstup: presentationskillsAB22).

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo skládat zkoušku.

Uznávány mohou být pouze zkoušky složené na CJP v průběhu posledních tří let. Zkoušky složené na jiné vysoké škole ani jiné certifikáty studenta nezbavují povinnosti složit příslušnou zkoušku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠRÁMKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 3)
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠRÁMKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 5)
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 2)
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
12:30–14:00
(paralelka 4)

místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KRÁL Z.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Po 09:00–10:30 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
Čt 12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Po 10:45–12:15 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
Klára BICANOVÁ
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů