Anglický jazyk - konverzace (mírně pokročilí)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAJK1 zápočet 1 anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Forma studia

Čtení, poslech, řízený dialog, samostatný mluvený projev

Předpoklady a další požadavky

Znalosti odpovídající úrovni A2.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na rozvíjení produktivních (především ústní projev) i receptivních (poslech a četba s porozuměním) jazykových dovedností.

Doporučená nebo povinná literatura

REDMAN S. English Vocabulary in Use. CUP 1997.ISBN 0 521 55737 2

REDSTON CH., CUNNUNGHAM G. Face2face CUP 2006. ISBN 0-521-60336-6

Aktuální materiály z novin a časopisů

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

závěrečný test

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů