Anglický jazyk - konverzace (stř. pokročilí)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAJK2 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v běžných situacích, na témata siouvisející se studiem a upevnění vyjadřovacích schopností.

Forma studia

Čtení, poslech, rozbor odborných textů a diskuze.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti odpovídající úrovni kurzu B1.

Obsah kurzu

Náplní výuky je čtení, rozbor a výklad originálních anglických textů z oblasti příslušných oborů s následnou diskuzí. Řešení lexikologických, literárních a jiných cvičení, vztahujících se k textu. Poslech anglických audio materiálů s cílem nacvičit či upevnit dovednosti studentů porozumění projevům rodilých mluvčích v různých situacích.

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální materiály z novin a časopisů

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

POZOR: Vzhledem k velkému zájmu o předmět žádáme studenty, aby se dostavili do výuky během prvních dvou týdnů semestru. V opačném případě jim předmět může být bez upozornění odregistrován.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je anglický jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů