Angličtina - konverzace, sředně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
702SAKSP Z 1 2T zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Forma studia

Čtení, poslech, řízený dialog, samostatný mluvený projev

Předpoklady a další požadavky

Znalosti odpovídající úrovni A2. Kurz je určen mírně pokročilým studentům bakalářského programu, kteří studují angličtinu jako druhý cizí jazyk a studentům magisterského studia.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na rozvíjení produktivních (především ústní projev) i receptivních (poslech a četba s porozuměním) jazykových dovedností.

Doporučená nebo povinná literatura

REDMAN S. English Vocabulary in Use. CUP 1997.ISBN 0 521 55737 2

REDSTON CH., CUNNUNGHAM G. Face2face CUP 2006. ISBN 0-521-60336-6

Aktuální materiály z novin a časopisů

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

závěrečný test

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Kurz lze absolvovat opakovaně

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů