Angličtina odborná

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAO Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření znalostí a jazykových dovedností v oblastech spojených se studovanými obory

Specifické jazykové styly (novinářský, beletristický, odborný)

Forma studia

Čtení, poslech, analýza textů a nahrávek, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Kurzy úrovně B21,B22.

Obsah kurzu

Čtení a analýza odborných textů, článků z novin, časopisů a internetu

Poslech autentických audio materiálů

Rozbor filmů a literárních ukázek z hlediska jazykových specifik

Psaní recenzí, abstrakt

Doporučená nebo povinná literatura

JONES L. New Progress to Proficiency, CUP, 2002. ISBN 0-521-63553-5

SPRATT M., TAYLOR L. The Cambridge CAE Course. CUP, 2000. ISBN 0-521-78897-8

Filmové a literární ukázky

Aktuální články z novin, časopisů a internetu

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na seminářích, plnění zadaných úkolů

Poznámka

Kurz je založen na systematické práci v průběhu celého semestru. Pokud se student nemůže výuky pravidelně účastnit, nemůže získat zápočet.

Kurz je možné absolvovat opakovaně.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů