Souhrnná zkouška z anglického jazyka B1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
702SAZB1 ZK 6

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

Předmět je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří prokazatelně dosáhli úrovně B1 na základě výsledku rozřazovacího testu, popř. schválené žádosti o uznání jazykového předmětu (na základě mezinárodního jazykového certifikátu či jazykové zkoušky, složené v rámci studia na jiné VŠ). Výuka předmětu neprobíhá, předmět je možné absolvovat v zimním nebo letním semestru 1. ročníku bak. studia.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka na úrovni B1, prokázaná jedním z následujících způsobů:

  1. Doložením mezinárodního jazykového certifikátu na úrovni min. B1. Certifikát B1 nesmí být starší než 3 roky, certifikát B2 nesmí být starší něž 5 let, certifikáty úrovně C - bez časového omezení.
  2. Doložením absolvované zkoušky za jazyka na úrovni min. B1 z jiné VŠ. Zkouška nesmí být starší než 3 roky.
  3. Výsledek z rozřazovacího test 91% a více.

Obsah kurzu

Předmět je určen studentům bakalářského studia DAMU a HAMU, kteří prokazatelně dosáhli úrovně B1 na základě výsledku rozřazovacího testu, popř. schválené žádosti o uznání jazykového předmětu (na základě mezinárodního jazykového certifikátu či jazykové zkoušky, složené v rámci studia na jiné VŠ). Výuka předmětu neprobíhá, předmět je možné absolvovat v zimním nebo letním semestru 1. ročníku bak. studia.

Pokud si student zapisuje tento předmět na základě mezinárodního jazykového certifikátu či jazykové zkoušky, složené v rámci studia na jiné VŠ, musí do konce období zápisu v 1. semestru předložit Centru jazykové přípravy vyplněný formulář žádosti o uznání předmětu. Podmínky pro uznání jazykového předmětu a formulář žádosti naleznou studenti na webu CJP.

Doporučená nebo povinná literatura

ALEXANDER, L.G. : Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Longman, 1991, ISBN: 0-582-04588-6

ALEXANDER, L.G: Longman English Grammar: Longman, 1991, ISBN: 0-582-55892-1

EASTWOOD, John : Oxford Practice Grammar, OUP, 1993,ISBN: 0 19 431352 2

KERR, Philip + JONES, Ceri: Straightforward - Intermediate, MAcMillan, 2006, ISBN: 978-0230-02078-8

MURPHY, R : English Grammar in Use,CUP; ISBN-0-521-53289-2

REDMAN, S : English Vocabulary In USe - Pre-intermediate and Intermeiate, CUP, 1997, ISBN: 0-521-55737-2

REDSTON, Ch. + CUNNINGHAM G: Face2Face, Intermediate, CUP 2006; ISBN-0-521-60336-6

SHARMAN, E: Across Cultures, Longman, 2004, ISBN: 0582-81797-8

SOARS, J. and L : New Headway English Course, Intermediate, OUP; ISBN 0-19-470223-5

SWAN, M.: Practical English Usage, OUP, 1989, ISBN: 0-19-431185-6

VINCE, M. : Language Practice-English Grammar And Vocabulary, Macmillan, 2003, ISBN: 1-405-00766-4

Aktuální materiály z časopisů, novin a internetu

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška:

K ústní části zkoušky si student připraví:

Tyto materiály odevzdá student nejpozději 5 dní před zkouškou mailem zkoušejícímu, sám si ke zkoušce přinese vlastní kopii materiálů. Zkouška samotná probíhá formou pohovoru nad dodanými materiály.

Písemný test:

max. 70 bodů. Minimální počet bodů nutných k postupu je 46 (65%). Pozor: Písemný test musí absolvovat pouze studenti, kteří získali ze zkoušky z jiné VŠ známku D a nižší, popř. získali hodnocení C certifikátu na úrovni B1 (PET atd.).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů