Němčina - pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Kurz B 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou

Forma studia

Čtení a analýza textů, poslech, výklad a procvičování specifických gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, seznámení se specifiky mluvené němčiny v Rakousku a Německu.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je komplexní znalost jazyka odpovídající nejbližší nižší úrovni.

Obsah kurzu

Gramticky odpovídá druhému dílu učebnice Deutsch eins zwei.

Práce s originálními texty, učitel nosí aktuální materiály z internetu, časopisu, krátká videa

Student rozumí hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími.

Umí napsat podrobné srozumitelné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému.

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Kettneroví, Tesařová: Deutsch eins zwei - 2. díl

Doplňkové materiály:

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Autentické texty z něm. psaných médií (odborné časopisy + časopis Deutsch perfekt, internet, periodika vztahující se k uměl. sféře).

Interaktivní a multimediální jazykové programy

+ audio, CD k učebnicím.

Zertifikatstraining ISBN 3-19-301523-7

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího a obstarat si komplexní materiály.

Navazující předmět (letní semestr): 702SNB22 Němčina - pokročilí

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů