Němčina - pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Ivanka HONZÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Ivanka HONZÍKOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ, Barbora VEČEŘOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Kurz B 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou

Forma studia

Čtení a analýza textů, poslech, výklad a procvičování specifických gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, seznámení se specifiky mluvené němčiny v Rakousku a Německu.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je komplexní znalost jazyka odpovídající nejbližší nižší úrovni.

Obsah kurzu

Gramticky odpovídá druhému dílu učebnice Deutsch eins zwei.

Práce s originálními texty, učitel nosí aktuální materiály z internetu, časopisu, krátká videa

Student rozumí hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími.

Umí napsat podrobné srozumitelné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému.

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Kettneroví, Tesařová: Deutsch eins zwei - 2. díl

Doplňkové materiály:

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Autentické texty z něm. psaných médií (odborné časopisy + časopis Deutsch perfekt, internet, periodika vztahující se k uměl. sféře).

Interaktivní a multimediální jazykové programy

+ audio, CD k učebnicím.

Zertifikatstraining ISBN 3-19-301523-7

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

Aktivní účast na semináři

Vypracování zadaných úkolů

Samostatná prezentace

Absolvování závěrečného testu

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní ( stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího a obstarat si komplexní materiály.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
12:20–13:50
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–13:50 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů