Souhrnná zkouška z německého jazyka B1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
702SNZB1 ZK 6

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat vlastní zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

Předmět je určen studentům bakalářského studia DAMU a HAMU, kteří prokazatelně dosáhli úrovně B1 na základě výsledku rozřazovacího testu, popř. schválené žádosti o uznání jazykového předmětu (na základě mezinárodního jazykového certifikátu či jazykové zkoušky, složené v rámci studia na jiné VŠ). Výuka předmětu neprobíhá, předmět je možné absolvovat v zimním nebo letním semestru 1. ročníku bak. studia.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka na úrovni B1, prokázaná jedním z následujících způsobů:

  1. Doložením mezinárodního jazykového certifikátu na úrovni min. B1. Certifikát B1 nesmí být starší než 3 roky, certifikát B2 nesmí být starší něž 5 let, certifikáty úrovně C - bez časového omezení.
  2. Doložením absolvované zkoušky za jazyka na úrovni min. B1 z jiné VŠ. Zkouška nesmí být starší než 3 roky.
  3. Výsledek z rozřazovacího test 91% a více.

Obsah kurzu

Předmět je určen studentům bakalářského studia DAMU a HAMU, kteří prokazatelně dosáhli úrovně B1 na základě výsledku rozřazovacího testu, popř. schválené žádosti o uznání jazykového předmětu (na základě mezinárodního jazykového certifikátu či jazykové zkoušky, složené v rámci studia na jiné VŠ). Výuka předmětu neprobíhá, předmět je možné absolvovat v zimním nebo letním semestru 1. ročníku bak. studia.

Pokud si student zapisuje tento předmět na základě mezinárodního jazykového certifikátu či jazykové zkoušky, složené v rámci studia na jiné VŠ, musí do konce období zápisu v 1. semestru předložit Centru jazykové přípravy vyplněný formulář žádosti o uznání předmětu. Podmínky pro uznání jazykového předmětu a formulář žádosti naleznou studenti na webu CJP.

Doporučená nebo povinná literatura

Kettnerová, Tesařová: „Deutsch eins zwei“ - první a druhý díl

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou připsány na základě ústního přezkušení pedagogem.

Tématem přezkoušení je projekt, na kterém v současné době pracujete (hovoříte tedy například o Vaší semestrální / ročníkové / bakalářské práci).

K ústní zkoušce si prosím doneste:

  1. strukturovaný životopis v německém jazyce
  2. originální 5 stránkový text na téma související s Vaším oborem (například z internetu, časopisu, novin atd)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů