Ruský jazyk – nácvik výslovnosti při zpěvu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SRVZ1 Z 1 2 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s pravidly ruské fonetiky

Posazení ruské výslovnosti

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

Cvičení

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu NENÍ znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní. – nezaleží na úrovni znalosti ruštiny.

Obsah kurzu

Arie Lenského a Oněgina (Evžen Oněgin, P. I. Čajkovskij)

Kavatina Ludmily (Ruslan a Ludmila, M. I. Glinka)

Sarafančik - Varlamov

Dorožnaja – Glinka

Melnik – Dargomyžskij

Tento seznam není finální, budou se především probírat písně a vokální partie, jež jsou na studijním programu studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce – část o fonetice. Praha: Leda, 2008. ISBN 80-85927-56-X

TAHOVSKÁ, Ladislava. Ruština poslechem. Praha: Leda, 2005. ISBN 80-7335-049-1

ROMPORTL, Milan. Zvukový rozbor ruštiny. Praha: UK 1962.

NESTERENKO, Je. Je. Některé otázky výslovnosti při zpěvu (článek v ruštině)

KOROBEJNIKOVA, A.A. Výslovnost při zpěvu ve srovnání s ortoepickými normami (článek v ruštině)

KOSARENKO, O.T., KOSARENKO, S.V. Ortoepické normy z hlediska řečové kultury (článek v ruštině)

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice pro samouky jsou vhodné pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka předmětu i závěrečná zkouška online.

Poznámka

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU, především pro pěvecké obory.

TENTO PŘEDMĚT NENÍ URČEN PRO STUDENTY, PRO NĚŽ JE RUŠTINA JAZYKEM STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI A/NEBO MATEŘSKÝM JAZYKEM.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů